​Kunderna frågar om EES – användningen ökar

Efter tv-inslaget om expertkollen EES härom veckan har allmänheten hört av sig till eHälsomyndigheten med frågor. Dessutom uppger farmaceuter att apotekskunder hänvisar till tv och frågar efter EES i samband med att de hämtar ut läkemedel på recept. Nu visar också myndighetens statistik att fler EES-körningar än någonsin gjordes förra veckan.

Syftet med it-stödet EES, Elektroniskt expertstöd på apotek, är att bidra till bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet.

Drygt 31 000 tryckningar i EES gjordes av apoteken i förra veckan, att jämföra med årsgenomsnittet 20 000 tryckningar per vecka.

– Vi är glada över att EES väcker allt större intresse. Det finns goda argument för att öka användningen eftersom följden av felaktig läkemedelsanvändning kan bli lidande för enskilda och kostnader för sjukhusinläggningar. Tänk vad bra om det dessa problem kan minska, säger Bodil Lidström, leg apotekare, eHälsomyndigheten.

Den första gången som apoteket gör en koll med EES krävs att kunden ger sitt muntliga samtycke. För den som har ombud behövs ett skriftligt samtycke.

– EES är ju erbjudande till kunden för att hen ska må så bra som möjligt av sina läkemedel, när det blir uppenbart för kunden är det väldigt få som tackar nej. Man behöver ju allt oftare legitimera sig eller bekräfta sin identitet för att ta del av tjänster och service, säger Bodil Lidström.


Frågor till eHälsomyndigheten har handlat om:

Varför inte sjukvården har EES eller motsvarande system?
Svar: EES är ett system utformat för apoteken och ett komplement till den farmaceutiska kontrollen. I vårdens system finns interaktionskontroll men EES visar mer än interaktioner: om kunden har flera läkemedel med samma verkan, läkemedel som är olämpliga på grund av kundens ålder eller läkemedel med för hög dosering (gäller speciellt barn och äldre). Sedan maj 2016 är vårdens interaktionssystem integrerat i EES. Med en nationell läkemedelslista skulle vården, apoteken och patienten/kunden se samma information, vilket såklart vore önskvärt. Det pågår ett arbete för att ändra lagen så att förutsättningar ska finnas för en sådan lista.

Varför det inte finns en EES-app för privatpersoner?
Svar: Det kanske är en möjlig utveckling men signalerna i EES är idag riktade till farmaceuterna, där de i dialog med kunderna måsta tolkas och värderas, ibland behöver även förskrivaren kontaktas.

Varför apoteken inte använder EES mer och informerar så lite om det?
Svar: Bra fråga till apoteken. eHälsomyndigheten har tagit fram affischer och foldrar med information som apoteken kan beställa via vår webbplats. Vi genomför också utbildningar om EES för farmaceuter i syfte att tydliggöra nyttan med EES. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra EES och tar tacksamt emot förbättringsförslag från apoteken.