Kunden kan fråga på apoteket om läkemedlen passar ihop

EES, elektroniskt expertstöd på apotek, uppmärksammas på fredagen av många medier, bland annat i SVT. EES är ett it-stöd som apoteken kan använda för att göra en extra kontroll när de lämnar ut läkemedel på recept. Användningen av EES ökar starkt men fortfarande är det endast några få procent av alla receptkunder som erbjuds denna extrakontroll. Apotekskunden kan själv be om EES på apoteket.

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett hjälpmedel som farmaceuten kan använda i samband med receptexpedition för att visa hur du får bäst nytta av dina läkemedel. EES underlättar för farmaceuten att upptäcka om det kan behövas någon justering av din medicinering.

Så här kan Elektroniskt expertstöd hjälpa dig
När du hämtar ut läkemedel på recept kan farmaceuten använda sig av EES för att ta reda på om du redan har en bra medicinering, eller om något behöver göras för att förbättra den. Till exempel kan EES upptäcka om du har:

  • flera läkemedel med samma verkan
  • läkemedel som krockar med varandra
  • läkemedel som är olämpliga på grund av din ålder
  • för hög dosering (gäller speciellt barn och äldre)

Elektroniskt expertstöd tar hänsyn till alla dina recept
Syftet med EES är att förbättra din läkemedelsanvändning så att du får så stor nytta som möjligt av din behandling.

Farmaceuten gör alltid en professionell bedömning för att säkerställa att det går bra att expediera det/de läkemedel du vill hämta ut. EES hjälper farmaceuten att få en samlad bild av alla dina aktuella läkemedel, det vill säga även sådana du har hämtat ut vid andra tillfällen. Får du ett nytt läkemedel på recept är det därför bra att du ber om att EES används igen.

Vad behöver du göra?
Du kan själv be om en genomgång med EES när du hämtar ut dina läkemedel, men det kan också vara farmaceuten som föreslår att EES ska användas. En förutsättning är att dina recept är sparade elektroniskt. För att EES ska kunna användas behöver du lämna ditt samtycke till att dina receptuppgifter används i EES. Det går bra att lämna muntligt samtycke i samband med till exempel receptexpedition. Samtycket lagras i ett särskilt samtyckesregister hos eHälsomyndigheten och gäller för alla apotek. Ditt samtycke lagras tillsvidare, men du kan återkalla det när som helst på valfritt apotek.

Om någon annan brukar hämta dina läkemedel på apoteket kan du lämna skriftligt samtycke till EES genom att fylla i sista sidan på den broschyr om EES som finns på ditt apotek.