Klart med kontorslokal i Kalmar för eHälsomyndigheten

eHälsomyndigheten har skrivit kontrakt om att hyra en kontorslokal i gamla chokladfabriken på Borgmästaregatan i Kalmar. Kontoret rymmer ett 40-tal arbetsplatser och de första medarbetarna ska vara på plats i lokalerna redan i januari 2017.

Bakgrunden till hyreskontraktet är att regeringen tidigare i år beslutade att lokalisera eHälsomyndighetens säte och merparten av verksamheten till Kalmar. Enligt beslutet ska lokaliseringen vara genomförd senast den 1 maj 2018, men redan i slutet av 2016 börjar eHälsomyndigheten rekrytera nya medarbetare för placering i Kalmar.

– Det är väsentligt för oss att snabbt komma igång i Kalmar och då är vårt nya kontor en viktig komponent. Våra nya medarbetare i Kalmar ska ha goda förutsättningar när de successivt tar över arbetsuppgifter från de som i dag arbetar i Stockholm, säger Torsten Håkansta generaldirektör på eHälsomyndigheten.

Tidigt stod det klart att ett fåtal av dem som idag arbetar på eHälsomyndigheten följer med i flytten. Det innebär att myndigheten ska rekrytera ett stort antal nya medarbetare som bit för bit tar över de verksamheter som ska etableras i Kalmar.

Det nya kontoret täcker eHälsomyndighetens initiala behov av lokalyta. Den 1 maj 2018 när lokaliseringen i Kalmar ska vara klar behöver myndigheten utrymme för drygt 100 medarbetare.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, t.f. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 82, 076-144 40 82 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se