Information angående mejlutskick om smittskyddsläkemedel

I samband med servicearbete kring våra mejlutskick har ett fel uppstått. Det har lett till att ett stort antal mejl har gått ut från adressen invoice@ehalsomyndigheten.se om subventionsunderlag rörande smittskyddsläkemedel.

Vi ber alla apoteksaktörer att radera samtliga mejl som skickats från denna adress under 18 november.

Vi arbetar med att åtgärda felet och de automatiska mejlutskicken är stoppade. Mottagaren kan i vissa fall uppleva fortsatta problem.

Vi beklagar det inträffade och ber er kontakta våra kundansvariga vid frågor.

eHälsomyndigheten