​Holländsk delegation besöker eHälsomyndigheten

Den 17 mars tar eHälsomyndigheten emot en delegation bestående av ett trettiotal företrädare för hälso- och sjukvården, omsorgen och politiken i Holland.

Holland genomförde förra året en omfattande reform av sitt hälso- och sjukvårdssystem som i korthet innebär att ansvaret decentraliserats till kommunerna.

Den holländska delegationen vill bland annat lära sig mer om hur man kan främja invånarnas delaktighet i den egna hälsan. Därför är fokus för mötet hos eHälsomyndigheten det kommande personliga hälsokontot Hälsa för mig.

Holländarna kommer också att besöka andra aktörer inom vård och omsorg Sverige, till exempel myndigheter, Sveriges Kommuner och landsting (SKL), ideella organisationer och privata vårdgivare.

Den 8-10 juni arrangeras eHealth week i Amsterdam. Mer information om eHealth week: www.ehealthweek.org

För mer information kontakta: Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 010-458 63 56, 070-140 44 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se