Helene Richardsson är ny affärsutvecklare för Hälsa för mig

Innovationen Hälsa för mig ska stimulera till ett ökat engagemang i den egna hälsan, stärka patientmedverkan i vården och skapa förutsättningar för nya användbara tjänster och appar.

Helene Richardsson är ny affärsutvecklare på eHälsomyndigheten ochkommer närmast från egen verksamhet där hon haft internationella uppdrag för EU och WHO inom e-hälsa. Innan dess har hon bland annat arbetat som IT-direktör i Landstinget Dalarna och som affärsutvecklare på Microsoft.

– Vi är väldigt glada över att Helene Richardsson nu börjar hos oss. Hon har den bakgrund och den glöd som krävs för att driva och vidareutveckla Hälsa för mig, säger avdelningschef Tomas Lithner, eHälsomyndigheten.

– Jag är riktigt glad över att få börja på eHälsomyndigheten. Jag har följt arbetet med det personliga hälsokontot under lång tid och nu ser jag fram emot att få vara med och skapa bra innehåll för invånarna i Hälsa för mig, säger Helene Richardsson.

Helenehar en International master i Health information Management från Rotterdam University i Holland och är systemvetare i botten.

Befattningen som affärsutvecklare är nyinrättad på eHälsomyndigheten. Den är placerad på Avdelningen för e-hälsotjänster som ansvarar för att utveckla, lansera och förvalta tjänster inom ramen för tillgängliggörande av vital information för apotek, vård och omsorg samt myndigheter och företag. Under 2016 tillkommer tjänster riktade till privatpersoner; Hälsa för mig samt Läkemedelskollen.

Helene Richardsson, affärsutvecklare Hälsa för mig

Helene Richardsson, affärsutvecklare Hälsa för mig

Fakta om Hälsa för mig:

  • Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som hjälper dig att hålla koll på din hälsa. Det drivs av eHälsomyndigheten på uppdrag av Socialdepartementet.
  • I Hälsa för mig kan du spara, överblicka och dela din hälsoinformation från olika tidpunkter och källor. Det kan handla om dina läkemedel, vaccinationer, läkarbesök och mödravårdsbesök, samt träningsresultat. Du kan också samla dina data från hälsoappar.
  • Tanken är att ge alla ökad möjlighet att delta i sin egen vård och hälsa, vilket gynnar såväl individ som samhälle.


För mer information kontakta:
Erika Burlin Hellman

Pressansvarig
Tfn: 010-458 63 56
Mob: 070-140 44 56
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se