Försäljning av antibiotika fortsätter att minska

Försäljningen av antibiotika minskade 2015 jämfört med 2014. Antibiotika ska bara används när det är nödvändigt. Genom att samtliga aktörer arbetar för en ansvarsfull användning kan utvecklingen mot fler resistenta bakterier bromsas.

Förra året minskade den totala försäljningen av antibiotika på recept i Sverige med 1,6 procent jämfört med 2014. Den uppgång som sågs under årets första månader, och som gällde antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, bröts i april.

Antibiotikaanvändningen är starkt kopplad till utvecklingen av resistenta bakterier. Enligt nationella rekommendationer ska antibiotika bara användas när det verkligen behövs, och då är det viktigt att rätt preparat används på rätt sätt.

Antibiotikaanvändningen skiljer sig stort mellan olika landsting och regioner. I fjol låg Stockholm högst och Västerbotten lägst, med 352 respektive 252 recept per 1 000 invånare.

På en gemensam webbplats, www.skyddaantibiotikan.se , finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.

Källa: Pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten