Försäkringskassans IT-direktör ny styrelsemedlem

Regeringen har beslutat utse följande ledamöter i styrelsen för eHälsomyndigheten under perioden 1 januari 2017 – 31 december 2019:

  • Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Östergötland (ordförande)
  • Johan Assarsson, verkställande direktör, Inera (vice ordförande)
  • Eva-Britt Gustafsson, civilekonom, tidigare vd i Apoteksgruppen och Apoteket Omstrukturering AB
  • Yvonne Gustafsson, civilekonom, tidigare generaldirektör för Statskontoret och Ekonomistyrningsverket
  • Anna Lefevre Skjöldebrand, verkställande direktör, Swedish Medtech
  • Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, SLL
  • Stefan Olowsson, it-direktör, Försäkringskassan

Stefan Olowsson är nytillkommen medlem i styrelsen och arbetar idag som CIO (IT-direktör) på Försäkringskassan. 

Porträtt Stefan Olowsson
Stefan Olowsson