EU finansierar ​satsning på gränsöverskridande e-tjänster

eHälsomyndigheten har inlett förhandlingar om EU-medel för att förverkliga tjänster för gränsöverskridande utbyte av e-recept under perioden 2017-2020. Exakt omfattning av finansieringen från EU-kommissionens infrastruktursatsning Connecting Europe Facility (CEF) återstår att komma överens om, men klart är att Sveriges ansökan har fått grönt ljus.

På onsdagen bjöd eHälsomyndigheten in till frukostseminarium om e-hälsoutvecklingen inom EU. Internationell gäst var professor Henrique Martins, ansvarig för nationell e-hälsa i Portugal och ordförande för EU:s medlemsstaters expertgrupp för e-hälsa.

Lisa Hagberg, internationell samordnare på eHälsomyndigheten, passade på att berätta en positiv nyhet, bland annat för reslystna svenskar som behöver besöka apotek eller söka vård utomlands:

– Vi har nu fått positivt svar på vår ansökan och inlett förhandlingar med EU för att ta nästa steg mot gränsöverskridande e-hälsotjänster och en ökad fri rörlighet för Europas invånare. Det gäller dels receptförskrivna läkemedel, dels patientinformation så att såväl läkemedelsuttag på utländska apotek som hälso- och sjukvård utomlands kan underlättas, säger Lisa Hagberg

CEF är EU:s infrastrukturprogram för etablering av gränsöverskridande digitala tjänster inom samtliga sektorer. Programmets budget för e-hälsa är totalt cirka 18 miljoner euro.

eHälsomyndigheten ska under programmet:

  • etablera en nationell kontaktpunkt för e-hälsa
  • tillhandahålla tjänster som gör det möjligt att tillgängliggöra svenska invånares e-recept för gränsöverskridande utbyte i februari 2018
  • tillhandahålla tjänster som möjliggör för apotek i Sverige att ta emot och expediera utländska e-recept i februari 2019

Arbete på flera nivåer
Efter förhandling ska avtal skrivas med EU-kommissionen myndighet INEA (Innovation & Networks Executive Agency). eHälsomyndigheten påbörjar sedan programmet i januari 2017.

Arbetet innebär både strategisk utveckling på EU-nivå och att implementera en teknisk tjänst, vilket kräver nära samverkan mellan eHälsomyndighetens olika avdelningar. Det ska genomföras parallellt som myndigheten delvis ska omlokaliseras till Kalmar.

– Från eHälsomyndighetens sida ser vi goda möjligheter att bygga vidare på det redan pågående samarbetet med Finland och även med Estland, som liksom Sverige har varit framgångsrika i sina ansökningar, säger Lisa Hagberg.

Totalt har 16 av 21 ansökande länder fått positivt förhandsbesked om finansiering för att delta i etableringen av permanenta tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept under 2017-2020.

Länderna har redan ett väl etablerat samarbete inom eHealth Network och the Joint Action to Support eHealth Network, initiativ som drivs av medlemsstaterna och EU-kommissionen gemensamt. 

För mer information kontakta: Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 
010-458 63 56, 076-144 40 56, 
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se