eHälsomyndighetens remissvar på Effektiv vård – Göran Stiernsteds utredning

eHälsomyndigheten har tagit del av betänkandet och stödjer utredningens övergripande slutsatser och förslag. Flera förslag strävar mot en mer sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst med ökat fokus på den enskilde patienten/brukaren och dennes behov.

Syftet är att skapa bättre resultat för den enskilda patienten men också effektivare användning av samhällets resurser. En grundläggande förutsättning för detta är ett ändamålsenligt och effektivt informationsutbyte inom och mellan vård och omsorg. Utredningen Effektiv vård framhåller att det är angeläget att de förslag som E-hälsokommittén presenterade i dessa frågor i sitt betänkande skyndsamt genomförs. Denna uppfattning delar eHälsomyndigheten, något vi har sammanfattat i vårt remissvar, se nedan.

Ladda ner eHälsomyndighetens remissvar här

Ladda ner E-hälsokommitténs slutbetänkande här