​eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

eHälsomyndigheten tar den 21 november 2016 över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation.

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation från Läkemedelsverket. eHälsomyndigheten kommer den 21 november 2016 att öppna LiiV (Leverantörernas information i VARA) för att samla in den information som idag hanteras i NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel). NPL kommer att stängas den 16 november 2016 och ersättas av LiiV.

LiiV kommer att hantera samma information som idag finns i NPL och läkemedelsleverantörerna kommer att lägga in information om sina läkemedel i LiiV istället för i NPL. Den information som idag finns i NPL flyttas över till LiiV.

Förändrade rutiner för läkemedelsleverantörer
eHälsomyndigheten har, tillsammans med en referensgrupp med representanter från olika läkemedelsleverantörer, utvecklat användargränssnittet i det nya systemet. Alla läkemedelsleverantörer har fått ett utskick med mer utförlig information om LiiV.

Förändrade rutiner för användare av NPL-information
För användare av NPL (via webservice eller xml-fil) som även fortsättningsvis har behov av denna information finns möjlighet att använda det nationella produkt- och artikelregistret VARA som tillhandahålls av eHälsomyndigheten. VARA finns idag som xml-fil, men kommer även att finnas sökbar på eHälsomyndighetens webbplats i slutet av 2016. Kontakta eHälsomyndigheten för mer information om VARA.

För att ansöka om ett konto i LiiV kontakta eHälsomyndigheten, servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Tidplan
Det nya systemet LiiV kommer att lanseras 21 november 2016, och i samband med detta stängs NPL ned den 16 november.

Frågor:
Om du har frågor om NPL eller LiiV/VARA kontakta:

eHälsomyndigheten på registrator@ehalsomyndigheten.se eller 010-458 62 00

alternativt

Läkemedelsverket på nplcentral@mpa.se eller 018-17 46 00