​eHälsomyndigheten ska göra e-hälsovisionen känd

eHälsomyndighetens regleringsbrev har uppdaterats med ett nytt uppdrag. Vi ska med utgångspunkt i den nya e-hälsovisionen genomföra olika kommunikationsinsatser för att sprida kännedom om visionen och dess innebörd.

E-hälsovisionen är en överenskommelse mellan regeringen och SKL från mars i år som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025.

eHälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att bidra genom att arrangera gemensamma konferenser, möten eller delegationsresor. Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet samt lämpliga organisationer.

– Vi är glada över förtroendet och tycker det är väldigt roligt att vi får arbeta med att kommunicera och realisera visionen. Det är ett viktigt påverkansarbete, säger Eva Reimers, kommunikationschef.

Som aktuella exempel på aktiviteter kan nämnas eHälsomyndighetens frukostseminarier, delegationsresan till eHealth week i Amsterdam, myndighetens seminarium i Almedalen där många samarbetspartners medverkar och den Nationella e-hälsodagen i höst.