eHälsomyndigheten medverkar vid Hjärnskadeforum

Hjärnskadeforum hålls i Stockholm den 15 januari och samlar en rad aktörer inom rehabilitering av förvärvade hjärnskador. Från eHälsomyndigheten medverkar Jean-Luc af Geijerstam, utredare. Han är läkare med erfarenhet från hjärnskaderehabilitering och forskar också inom traumatiska hjärnskador.

Temat för årets Hjärnskadeforum är Samordnad hjärnskaderehabilitering – verktyg på vägen. Under rubriken Nationell e-hälsa – hur ser det ut idag? ger Jean-Luc af Geijerstam en beskrivning av läget för e-hälsan i Sverige idag.

– Det är viktigt att e-hälsofrågorna lyfts fram på olika arenor. E-hälsa handlar om verksamhetsutveckling av vård, hälsa och omsorg med hjälp av digitala verktyg. Syftet är ju att nå en ökad effektivitet, nytta och kvalitet för invånare, patienter, brukare och professioner, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Ladda ner konferensprogrammet här