E-recepttjänsterna åter tillgängliga

Det går nu att expediera e-recept. Samtliga eHälsomyndighetens tjänster är tillgängliga.

Vi kommer nu i samarbete med vår it-driftsleverantör att fokusera på att grundligt analysera det inträffade. Vi beklagar återigen de problem som uppstått.

Bakgrund

eHälsomyndighetens driftsstopp påverkade e-recepttjänsterna så att apoteken inte kunde expediera e-recept.Stoppet uppstod klockan 14.30 på tisdag eftermiddagen. Det gick inte att expediera e-recept på landets apotek. Orsaken var att apotekens system inte kom åt receptinformationen som eHälsomyndigheten ansvarar för.

Apoteken har reservrutiner vid brådskande ärenden så att de som behöver läkemedel inte ska drabbas.

Se även: www.ehalsomyndigheten.se

 

För mer information kontakta:
Erika Burlin Hellman

Pressansvarig
Tfn: 010-458 63 56
Mob: 070-140 44 56
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se