E-recept över gränserna kan bli verklighet i hela Europa till 2020

CEF är EU:s infrastrukturprogram för etablering av gränsöverskridande digitala tjänster inom samtliga sektorer. Efter förhandlingar mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen avsattes en del av budgeten till e-hälsa, närmare bestämt 7,5 miljoner euro.

– Nu har vi lämnat in den svenska ansökan och väntar med spänning på att kunna ta nästa steg mot en ökad fri rörlighet för Europas invånare gällande dels receptförskrivna läkemedel, dels patientinformation så att såväl läkemedelsuttag på utländska apotek som hälso- och sjukvård utomlands kan underlättas, säger Lisa Hagberg, utredare på eHälsomyndigheten.

Givet att den svenska ansökan blir godkänd, ska eHälsomyndigheten under programmet nedan arbeta med att:

  • etablera en nationell kontaktpunkt för e-hälsa
  • tillhandahålla tjänster som möjliggör för invånare att tillgängliggöra deras e-recept för gränsöverskridande utbyte i februari 2018
  • tillhandahålla tjänster som möjliggör för apotek i Sverige att ta emot och expediera utländska e-recept i februari 2019.

Många länder är intresserade

Utöver Sverige har 20 länder ansökt om att delta i programmet för att etablera permanenta tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept under 2017-2020. Länderna har redan ett väl etablerat samarbete inom eHealth Network och Joint Action to Support eHealth Network, initiativ som drivs av medlemsstaterna och EU-kommissionen gemensamt.

– Detta är mycket positivt och innebär att e-hälsa prioriteras även i det gränsöverskridande perspektivet. Nu har EU-kommissionen en grannlaga uppgift i att bedöma ansökningarna och fördela resurser mellan länderna, säger Lisa Hagberg.

Både Danmark och Finland har ansökt. eHälsomyndigheten ser goda möjligheter att bygga vidare på det redan pågående samarbetet inom ramen för Nordiska Ministerrådet.

Ansvarig myndighet under EU-kommissionen INEA (Innovation & Networks Executive Agency) väntas vara klar med granskningen av ansökningarna i juni. Avtal förväntas tidigast senhösten 2016 och starten kan sedan ske i januari 2017.

Fakta om the Joint Action to support the eHealth Network (JAseHN)

JAseHN är ett samarbete mellan nio av EU:s medlemsstater som inleddes 2015 för att gemensamt förbereda en koordinerad plan för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept.

 

För mer information kontakta:
Erika Burlin Hellman

Pressansvarig
Tfn: 010-458 63 56
Mob: 070-140 44 56
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se