​Detaljhandel med läkemedel 2015

eHälsomyndighetens årsrapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige under 2015 visar att kostnadsökningen för läkemedel som inleddes 2014 tydligt accentuerades under förra året. Gränsen fyrtio miljarder kronor för läkemedel till människor passerades.

Säkerligen har nya innovativa läkemedel, mot till exempel hepatit C, bidragit till kostnadsutvecklingen. De har också bidragit till förändringar i topplistorna över bäst säljande läkemedel.

Om detta, och mycket annat, kan du läsa i årets tabellverk avseende läkemedelsförsäljningen i Sverige. Tabellverket är tänkt att beskriva detaljhandelsmarknaden för läkemedel i riket på ett övergripande plan.

Rapporten är ett tabellverk baserat på försäljningsuppgifter från svenska öppenvårdsapotek och försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel.

Ladda ner rapporten här