​Den världsledande e-recepthanteringen kommer till Kalmar

eHälsomyndigheten arbetar för fullt med omlokaliseringen till Kalmar. Hit flyttas bland annat den del av myndigheten som ansvarar för e-recepten i Sverige. Nu har rekryteringen av nya medarbetare inletts och fler lediga jobb kommer ut senare i höst. Det som i huvudsak kommer att efterfrågas är kvalificerad och erfaren it- och farmacikompetens.

Sverige är världsledande på e-recept och eHälsomyndigheten ansvarar för att denna komplexa tjänst fungerar dygnet runt, årets alla dagar. Mer än 80 miljoner receptrader hanteras varje år.Den här samhällsviktiga funktionen ska nu flyttas till Kalmar – utan att det ökar risken för patientsäkerheten.

– Beskedet om omlokalisering kom i juni och redan den 1 maj 2018 ska flytten vara klar. Vi måste därför planera och vara operativa på samma gång, säger generaldirektör Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten.

En ny organisation för Kalmar respektive Stockholm tas nu fram i samråd med facken.

– Det står helt klart att vi kommer att behöva nyrekrytera ett stort antal högkvalificerade personer till Kalmar, säger Torsten Håkansta.

Exakt vilka befattningar och hur många det rör sig om, blir klart efter den arbetsrättsliga processen som nu genomförs.

Behålla och överföra kompetens
Drygt 150 personer, inklusive konsulter, ska arbeta på eHälsomyndigheten i Kalmar den 1 maj 2018, och cirka 30 medarbetare ska arbeta med myndighetens samordningsuppdrag i Stockholm.

För att de nuvarande medarbetarna ska stanna och bidra till kunskapsöverföringen, får samtliga tillsvidareanställda medarbetare behålla sin anställning fram till dess. Sedan uppstår arbetsbrist i Stockholm den 1 maj 2018.

– Kompetenstapp är den största risken med omlokaliseringen. Intresset att flytta från Stockholm är begränsat eftersom många har sina liv och familjer här. Det måste vi ta hänsyn till, även om vi givetvis hoppas att så många som möjligt ska följa med till Kalmar, säger Torsten Håkansta.

Intresserad av ett spännande jobb?
För att kunna etablera verksamheten i Kalmar så snart som möjligt, finns ett antal lediga befattningar på eHälsomyndigheten ute redan nu. Mot slutet av året, när den arbetsrättsliga processen är avslutad, kommer många fler lediga jobb att utannonseras på ehalsomyndigheten.se.

Fakta om e-recept
Varje månad expedieras cirka 9 miljoner recept i Sverige. I dag är ungefär 98 procent av dessa e-recept. E-recept har inneburit en rad fördelar: hantering av recept har högre kvalitet, är säkrare, enklare och tidsbesparande.

eHälsomyndigheten lagrar och förmedlar elektroniska recept utfärdade i Sverige och är därmed en länk i e-receptkedjan mellan vård och apotek. Det är i våra register som e-receptet hamnar och lagras när en förskrivare, till exempel läkare, sjuksköterska eller veterinär, skickar det från sin dator. Samtliga apotek i Sverige kan sedan läsa den information de behöver för att kunna expediera receptet.

När en person har hämtat ut sina läkemedel på recept sparas informationen i Läkemedelsförteckningen, ett register som eHälsomyndigheten förvaltar.

För mer information kontakta: Eva Reimers, kommunikationschef, telefon 010-458 62 26, 076-140 26 26, eva.reimers@ehalsomyndigheten.se