Delar av eHälsomyndigheten omlokaliseras till Kalmar

Regeringen har i dag beslutat att eHälsomyndighetens säte och delar av myndighetens verksamhet ska omlokaliseras till Kalmar. Nu startar eHälsomyndigheten omställningsarbetet.

Här kommenterar styrelseordförande Lena Lundgren beslutet:

– Sedan eHälsomyndigheten startade sin verksamhet i januari 2014 har ett stort arbete gjorts för att få alla viktiga processer på plats och idag fungerar verksamheten mycket bra. Myndigheten har också på ett engagerat och strukturerat sätt tagit sig an samordningen av regeringens satsningar på e-hälsa.

– Verksamheten innehåller flera system som är mycket viktiga och verksamhetskritiska för apotek och vård bland annat för e-recepthantering. Dessa system måste fungera årets alla dagar och timmar. Inför omlokaliseringen görs nu direkt en riskanalys för att fånga upp vad som behöver göras för att säkerställa en säker flytt.

Mer detaljer om vad omlokaliseringen kommer att innebära, får vi anledning att återkomma till längre fram.