Debattartikel om arbetet med läkemedelsstrategin

Aktörerna bakom den nationella läkemedelsstrategin går idag ut med en debattartikel i Dagens Medicin.

I artikeln slår vi fast att fortsatt samarbete krävs och att mycket arbete ännu återstår. Målet är att uppnå en läkemedelsanvändning som är effektiv, säker, jämlik, tillgänglig samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

eHälsomyndighetens generaldirektör Torsten Håkansta är en av undertecknarna.

Debattartikeln på Dagens medicin