Bättre koll på kostnaden för smittskyddsläkemedel från 1 oktober 2016

Apoteken, landstingen och staten – via eHälsomyndigheten – ska från den 1 oktober i år gemensamt hantera kostnaderna för smittskyddsläkemedel på ett nytt och smidigare sätt. Syftet är framför allt att underlätta uppföljningen av kostnaderna för dessa läkemedel. Nu förbereds förändringen som årligen rör mer än 1,5 miljard kronor totalt.

Från den 1 oktober 2016 gäller en ny lag som innebär nya rutiner för betalningen av smittskyddsläkemedel.

Läkemedel som förskrivs enligt lagen om smittskyddsläkemedel är i Sverige helt subventionerade för patienten – landstingen står för hela kostnaden. Tidigare har apoteken skickat dessa fakturor löpande till landstingen, vilket har medfört att det varit svårt att få en samlad bild av kostnaderna, både på regional och nationell nivå.

Enligt Socialstyrelsens senaste prognos om läkemedelskostnaderna i Sverige handlar det totalt om mellan 1,5 till 1,9 miljarder kronor per år bara för de två största terapiområdena inom smittskyddet (Hepatit C och HIV).

Hanteringen liknar den för läkemedelsförmånen

eHälsomyndigheten ska från 1 oktober 2016 samla ihop uppgifterna om smittskyddsläkemedel, skicka underlag till landstingen som betalar till eHälsomyndigheten och därefter ska myndigheten förmedla pengarna till apoteken.

Syftet med den nya lagen är att se till att landstingen får bättre kontroll över kostnaderna för smittskyddsläkemedel. Dessutom blir det enklare för apoteken att fakturera landstingen.

– Nu slipper landstingen betala ut enskilda fakturor från olika apoteksaktörer och behöver enbart göra två utbetalningar per månad för denna läkemedelsgrupp, säger Tomas Lithner, avdelningschef för E-hälsotjänster på eHälsomyndigheten

Utformningen av förmedlingstjänsten är snarlik den som gäller för den för övriga subventionerade läkemedel, och har bestämts i dialog mellan staten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Sveriges Apoteksförening.

Viktiga förberedelser hos aktörerna

eHälsomyndigheten har informerat alla berörda aktörer och förberett omläggningen tekniskt och juridiskt. Med tanke på att det är många aktörer inblandade och att det handlar om stora summor, är det viktigt att samtliga berörda gör sin del för att kedjan ska fungera.

Apoteken behöver tänka på att:

  • Instruera sina medarbetare att de vid registrering och expedition av smittskyddsläkemedel, ska använda sig av förmånstypen S istället för U från och med den 1 oktober.
  • Uppge konto för betalningen till eHälsomyndigheten – särskilt om de idag överlåter sina fakturor, så kallad factoring.
  • Om smittskyddsförmånen ska överlåtas så måste besked om detta skickas till eHälsomyndigheten. Denuntiationerna för förmånsfordran gäller inte.

Landstingen behöver tänka på att:

  • Ha rutiner klara så att de kommande betalningsunderlagen kan hanteras i tid. Tänk till exempel på att färre underlag betyder större summor per underlag så att era medarbetare är behöriga att hantera underlagen.
  • Att uppdatera sin information till apoteksaktörerna – så att fakturor enligt det ”gamla systemet” snarast kan fasas ut.
  • Att snarast signera de avtal som skickas från eHälsomyndigheten och återsända dem.

 

 Läs mer om subventioner här

 

Frågor besvaras av Tobias Renberg, eHälsomyndigheten
Telefon: 010-458 63 16
E-post: tobias.renberg@ehalsomyndigheten.se