Årsredovisning 2015

Förvaltning av e-recept är eHälsomyndighetens kärnverksamhet och en central del i den infrastruktur som knyter samman vård- och apotek. Drygt 98 procent av alla humanrecept är elektroniska idag. Under året förmedlade vi ca 84 miljoner receptorderrader.

Vi förmedlade totalt 20 356 mnkr i förmånsbelopp mellan landsting och apoteksaktörer och genomförde 78 prövningar av system för apoteksmarknadens räkning.