​Arbete med att hitta ny generaldirektör för eHälsomyndigheten påbörjas

Regeringen har i dag annonserat att man söker en ny generaldirektör för eHälsomyndigheten. Nuvarande generaldirektör Torsten Håkansta kvarstår dock tills en ny generaldirektör har tillträtt.

– Jag rekryterades för att bygga upp en ny, modern myndighet och är stolt över det mina medarbetare och jag har lyckats bygga upp de här första åren på eHälsomyndigheten. Tillsammans, och i samverkan med andra parter, har vi skapat ett ökat intresse för hur e-hälsa kan bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg. Vi har också bidragit till att individer kan bli mer delaktiga i sin hälsa, och att yrkesverksamma och beslutsfattare kan få bättre stöd i sitt arbete. Den här utvecklingen av e-hälsan fortsätter.

– Nu står vi inför att flytta merparten av myndighetens verksamhet, och då känner jag att det behövs andra krafter för det. Därför har jag i samråd med Socialdepartementet kommit fram till att jag kliver av uppdraget som generaldirektör.