Tydligare identitet för eHälsomyndigheten

Med två år på nacken är eHälsomyndigheten i full färd med att bygga upp sin verksamhet. En del i arbetet är att tydliggöra myndighetens roll och ansvar, till exempel i form av mission, vision och värdeord, och att låta dessa komma till utryck i den visuella identiteten.

Syftet med eHälsomyndigheten är att förbättra informationsutbytet inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade produkter och tjänster till professionerna och privatpersoner.

– Att leda och dela sammanfattar eHälsomyndighetens uppgift. Vår vision att riva barriärerna för att tillsammans skapa bättre hälsa ska avspeglas i hur vi syns som myndighet. På samma sätt vill vi att värdeorden kompetens, engagerad och hjälpsam genomsyrar vår verksamhet, säger generaldirektör Torsten Håkansta.

Varumärkesarbetet har engagerat medarbetare från hela eHälsomyndigheten, bland annat genom undersökningar och workshops. Varumärkesarbetet och den visuella identiteten har tagits fram tillsammans med Heart communication.

I början av nästa år kommer eHälsomyndigheten även att lansera en omarbetad webbplats.