Tomas Lithner tar över Hälsa för mig efter Eva Leach Elfgren

Enligt planen ska de tekniska förutsättningarna för det personliga hälsokontot Hälsa för mig finnas på plats i början av 2016. Utvecklingen går då in i nästa fas, etableringsfasen, där plattformen öppnas upp för samarbeten med tredjepartsutvecklare. I samband med det övergår ansvaret för Hälsa för mig till Tomas Lithner, avdelningschef på eHälsomyndigheten.

Tomas är civilingenjör och har en lång erfarenhet av e-hälsofrågor bl.a. på Karolinska sjukhuset, Cambio Healthcare Systems, Mawell, Softronic samt Modul 1.

Eva Leach Elfgren, chef för avdelning Invånartjänster, som tidigare ansvarat för utvecklingsarbetet av Hälsa för mig, lämnar eHälsomyndigheten för ett nytt uppdrag som programledare för 3R, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.