Pressinbjudan till seminarium i Almedalen: E-hälsa ett verktyg för jämlik vård

En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Hur kan vårdmyndigheter samverka med kommuner och landsting för att använda e-hälsa som ett verktyg för en jämlik vård? Var står vi idag och vad vill vi åstadkomma? Detta kommer vi att diskutera med folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och flera berörda myndighetschefer.

E-hälsa möjliggör en förbättrad informationshantering inom vård, omsorg och apotek. Det i sin tur skapar förutsättningar för bland annat ökad tillgänglighet, hälsofrämjande insatser, en helhetssyn på patienten, uppföljning av medicinska resultat och kvalitetsutveckling.

eHälsomyndigheten bjuder in till seminarium som handlar om dessa möjligheter och vad som kan göras från nationellt håll för att få en mer jämlik vård. Under seminariet ges också en bild av hur regeringens inriktning och vision för e-hälsa ser ut.

Tid: 30 juni 2015, 14:30 - 15:30
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Medverkande:

Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, Regeringen

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg

Taina Bäckström, ställföreträdande generaldirektör, Socialstyrelsen

Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys

Inger Andersson, tf generaldirektör, Läkemedelsverket

Moderator:
Torsten Håkansta
, generaldirektör, eHälsomyndigheten

Välkommen!


För mer information vänligen kontakta:
Eva Reimers 
Kommunikationschef
Tfn: 076-140 26 26
E-post: eva.reimers@ehalsomyndigheten.se