Ökad patientsäkerhet när vård och apotek har samma information

Effektiva beslutsstöd är avgörande för en patientsäker och jämlik läkemedelsbehandling. Nu pågår ett samverkansprojekt mellan eHälsomyndigheten, SLL och apoteksaktörerna för att hela vårdkedjan ska ha tillgång till samma information om interaktioner.

Hur ett läkemedel påverkar ett annat – interaktion – är värdefull information för apotek, hälso- och sjukvården samt naturligtvis för patienterna.

Genom att integrera den interaktionstjänst som idag används i vården (Sfinx) med Elektroniskt expertstöd (EES) som används på apotek, säkerställer eHälsomyndigheten att samma information om interaktioner finns i hela läkemedelskedjan – från förskrivningstillfället till expediering av receptet på apotek.

Arbetet genomförs i nära samverkan med apoteksaktörerna ochStockholm läns landsting, SLL, som äger Sfinx-informationen.

Gemensam utveckling som förbättrar informationsflödet

– Det är positivt att vård och apotek nu får tillgång till samma interaktionskälla, vilket underlättar samverkan mellan professionerna och leder till ökad patientsäkerhet, sägerBodil Lidström, apotekare på eHälsomyndigheten.

Bodil utsågs nyligen av Sveriges Farmaceuter till Årets farmaceut för sitt arbete med att utveckla stöd och metoder för att optimera läkemedelsanvändning.

Kontroll för interaktion är en av flera delar i EES, till exempel kan systemet även signalera känslighet mot ett visst läkemedel på grund av patientens ålder eller för hög dos.

Vid ett välbesökt frukostseminarium på eHälsomyndigheten presenterade medarbetare från myndigheten tillsammans med ansvariga från SLL, Medicinska kunskapstjänster på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, det samarbete som ska leda fram till att apotek och vård har samma kunskapskälla för läkemedelsinteraktioner.

Fakta: Visar bland annat om läkemedlen passar ihop

Elektroniskt expertstöd (EES) används av farmaceuter vid expediering av recept på apotek och syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen och öka patientsäkerheten. I dag kan alla större apotekskedjor samt flera av de enskilda apoteksaktörerna använda EES. Be din farmaceut använda stödet nästa gång du besöker ett apotek.

För mer information vänligen kontakta:
Erika Burlin Hellman
Pressansvarig
Tfn: 010-458 63 56
E-post: erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se