Etableringen av personliga hälsokonton påbörjas - eHälsomyndigheten har tecknat avtal med Capgemini

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag att tillhandahålla en elektronisk tjänst som ger invånarna möjlighet att i ett personligt hälsokonto kostnadsfritt lagra uppgifter om sin hälsa. Tjänsten kommer att kallas HälsaFörMig. Den tekniska plattformen för tjänsten är upphandlad; idag har avtal tecknats med vinnande leverantör, Capgemini Sverige AB, och etableringen kan börja inom kort.

HälsaFörMig utgår ifrån individens behov av att dokumentera och följa upp sin hälsa under hela livet. Ibland är man patient och besöker vården, däremellan kan man ha behov av att samla hälsoinformation från andra parter, genom egen dokumentation eller i olika appar. eHälsomyndigheten tillhandahåller en säker lagringsplats för denna information. Det blir individen själv som äger innehållet, och HälsaFörMig blir ett komplement till andra tjänster som finns inom vården.

– Detta är en riktig milstolpe för oss. Vi ser en stor potential i den här tjänsten och i hur den kan bidra till att invånarna kan engagera sig i sin hälsoutveckling. Vi har haft ett nära samarbete med vårdaktörer för att säkerställa att invånarna ska kunna få sin vårdinformation utlämnad till HälsaFörMig, säger Torsten Håkansta, generaldirektör.

En stor del av nyttan för individen kommer tillföras genom applikationer som utvecklas av tredjepartsaktörer.

– Vi har sett ett stort intresse från såväl offentliga som privata aktörer som vill utveckla applikationer som kan anslutas till HälsaFörMig. Det är vår uppgift att skapa denna möjlighet, sen väljer individen vilka tjänster hon eller han vill använda för att bearbeta och visa upp sin information. Under hösten kommer vi att hålla informationsmöten för tredjepartsleverantörer där de kan få reda på mer detaljer kring hur man ansluter sig till HälsaFörMig, säger Eva Leach, chef för avdelningen Invånartjänster och ansvarig för HälsaFörMig.

Capgemini med partners tilldelades uppdraget i maj 2013, men upphandlingen överklagades då och avtal har först nu slutits mellan Capgemini och eHälsomyndigheten.

För mer information:

Eva Leach, Chef avdelning Invånartjänster, 010- 458 63 50
eva.leach@ehalsomyndigheten.se

Eva Reimers, kommunikationschef, 010-458 62 26
eva.reimers@ehalsomyndigheten.se