eHälsomyndigheten förstärker pressarbetet

Erika Burlin Hellman är ny pressansvarig på eHälsomyndigheten. Erika har lång erfarenhet av hälsokommunikation och medierelationer, och kommer närmast från Apotek Hjärtat.

eHälsomyndigheten är i en uppbyggnadsfas och har bland annat fått i uppdrag att tillhandahålla ett personligt hälsokonto, kallat Hälsa för mig, som väntas väcka stort intresse bland såväl media som allmänhet och hälso- och sjukvården.

– Erikas långa erfarenhet som kommunikationsexpert och pr-konsult inom läkemedels- och hälsoområdet innebär att hon är mycket väl lämpad att ta sig an våra kommunikationsutmaningar och därmed utveckla eHälsomyndighetens varumärke, säger kommunikationschef Eva Reimers.

– Jag vill bidra till att positionera eHälsomyndigheten som en modern myndighet och ett nationellt nav för e-hälsofrågor, säger Erika Burlin Hellman.

Utöver på apotek och pr-byråer har Erika Burlin Hellman arbetat med strategisk och operativ kommunikation på Praktikertjänst, Danderyds sjukhus samt Socialstyrelsen. Hon har ett stort nätverk inom media, kommunikation och Vårdsverige.

Erika Burlin Hellman har en fil kand i medie och kommunikationsvetenskap, samt har studerat franska och praktisk svenska på Stockholms Universitet och medicin för journalister på Karolinska Institutet.

För mer information

Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 010-458 63 56
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se

Eva Reimers, kommunikationschef, 010-458 62 26
eva.reimers@ehalsomyndigheten.se