Bodil Lidström talar om äldres hälsa och digitalisering på KTH

Vår medarbetare Bodil Lidström, som nyligen utsågs till Årets apotekare av Sveriges farmaceuter, medverkar som talare på KTHs workshop Frontiers in Life Science Technology - technologies for ageing and well-being. Bodil talar om möjligheter och utmaningar för äldre i den digitala världen.

Äldre utgör en allt större andel av befolkningen, fler lever med sjukdom, får läkemedelsbehandling och vårdas på sjukhus. Hur kan den äldre befolkningen dra nytta av den ökande digitaliseringen?

Bodil Lidström kommer attt berätta om hur eHälsomyndigheten bidrar genom att utveckla stöd och metoder för att optimera läkemedelsanvändning, till exempel Elektroniskt expertstöd( EES). EES är ett beslutssystem för farmaceuten på apotek som förbättrar läkemedelsanvändningen och ökar patientsäkerheten.

Bodil Lidström, är verksam inom enheten Kunskaps- och beslutsstöd på eHälsomyndigheten.

KTH:s workshop Frontiers in Life Science Technology