Läkemedelsstatistiken i Sverige håller hög kvalitet

eHälsomyndigheten har genomfört en översyn av den nationella läkemedelsstatistiken. Slutsatsen är att den håller en mycket god kvalitet – till nytta för bl.a. yrkesverksamma och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

Det kan konstateras att statistiken håller en hög kvalitet även efter apoteksomregleringen, trots att data behöver samlas in från många fler försäljningsställen. Idag samlar eHälsomyndigheten in försäljningsstatistik från 120 apoteksaktörer och 6 000 försäljningsställen utanför apotek. Statistiken används av ett flertal myndigheter och andra aktörer för att t.ex. analysera trender i förskrivningen av läkemedel eller marknadstrender på läkemedels- och apoteksområdet. Statistiken nyttjas även för forskning och mediebevakning av dessa områden.

I rapporten ”En översyn av svensk läkemedelsstatistik” ges förslag på åtgärder som skulle kunna förfina statistiken ytterligare och ge utökad möjlighet till analys, t.ex. att eHälsomyndigheten får förvalta historisk läkemedelsdata och information om subventioner av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen.

– Det finns mycket intressanta data att hämta ur den nationella läkemedelsstatistiken och vi är stolta över den. Nu har vi identifierat vilka ytterligare steg vi skulle vilja ta för att förfina statistiken, säger Torsten Håkansta GD på eHälsomyndigheten.

För mer information:

Läs mer i rapporten En översyn av svensk läkemedelsstatistik

Kontakt : Tobias Renberg, Utredare eHälsomyndigheten, 010-458 63 16, tobias.renberg@ehalsomyndigheten.se