E-hälsomyndigheten – ny myndighet på plats

Pressmeddelande från Socialdepartementet om den nya eHälsomyndigheten.

Den 1 januari 2014 bildas den nya E-hälsomyndigheten. Myndigheten ansvarar för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering.

I pressmeddelandet säger generaldirektör Torsten Håkansta,

– Jag ser fram mot att tillsammans med mina medarbetare och i samverkan med andra parter bygga den nya E-hälsomyndigheten. E-hälsotjänsterna spelar en viktig roll för att bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg. Det finns mycket att göra för att vi som individer ska kunna bli mer delaktiga i vår hälsa och för att yrkesverksamma och beslutsfattare ska få bättre stöd i sitt arbete.