Kort tillbakablick - om eHälsodagens framväxt

2016

Årets konferens genomfördes i ett helt nytt utförande och format. Ett snöigt Aula Medica på Karolinska Institutet i Stockholm öppnade dörrarna för ett visionärt program. E-hälsovisionens fokusområden – juridik, standarder och semantik – stod för tre spår och ett antal färgstarka profiler med olika perspektiv på e-hälsa avlöste varandra som talare på totalt fyra scener. 

Alltsammans filmades och streamades på eHälsomyndighetens webbplats. Totalt deltog ca 2000 personer under dagen, dels som konferensdeltagare dels som tittare via play. Svt forum sände konferensen ett par dagar senare och bidrog till att ytterligare ca 100 000 tittare fick ta del av programmet på stora scenen.

eHälsomyndigheten arrangerade dagen men programmet utformades av ett programråd bestående av representanter från ett tjugotal organisationer.

Närbild på Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström berättade om regeringens prioriterade områden kopplat till vision e-hälsa.
Porträtt på Torsten Håkansta och Barbro Westerholm
Torsten Håkansta och Barbro Westerholm
Översiktsbild med publik. Längs bort i bilden skymtar en scen.
Programmet pågick på fyra scener med fokus på juridik, standarder och semantik.

En kort film med tillbakablick och intervjuer med talare och besökare. Längd: 7 min.


2015

Programmet innehöll ett 40-tal olika inspirerande aktiviteter som besöktes av konferensens 900 anmälda deltagare. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström inledde konferensen. Han presenterade bland annat regeringens tankar kring det framtida nationella e-hälsoarbetet. Värd var Torsten Håkansta, generaldirektör vid eHälsomyndigheten, som i år hade uppdraget att arrangera dagen.

Man i kostym (minister Gabriel Wikström) står på scen och pratar inför publik. I bakgrunden finns en logotype med händer som bildar en cirkel.
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström hälsar alla deltagare välkomna.
Konferens full med deltagare som sitter och tittar på en scen.
Ca 900 deltagare fyllde Münchenbryggeriet i Stockholm.

2014

En gigantisk e-hälsoträff. Så kan man beskriva Nationella eHälsodag 2014 med nästan 1000 pesoner som lyfte dagen till en ny nivå. Inspirationsseminarier, debatter, rundabordssamtal och fördjupande seminarier varvades med diskussioner och erfarenhetsutbyten. Dagen avslutades av Agneta Karlsson, ny statssekreterare vid Socialdepartementet.

Den digitala programboken lanserades. Den var mycket uppskattad och väldigt få besökare frågade efter ett tryckt program. 

Dokument

En hand klickar på programpunkter som visas på en stor dataskärm.
Premiär för digitala programboken.
Ett rum med människor som står och talar med varandra. Bilden är tagen på avstånd och uppifrån.
En viktig del av av konferensen är mingel och erfarenhetsutbyte.
Samtal mellan man och kvinna. I bakgrunden en röd skärm med texten Ledning och styrning.
En stor bikupa, bland annat med Levande verkstad och möjlighet till samtal med experter.

2013

Över 900 e-hälsoentusiaster från hela landet var på plats för att ta del av ett konferensprogram som var mer komplett är någonsin.

Besökarna kunde lyssna på ett stort antal seminarier, debatter, intervjuer och rundabordssamtal. Det fanns också möjlighet att utbyta erfarenheter genom besök i den Levande verkstaden eller via speed-dejting med någon av de många experter som fanns på plats.

Dokument

Panel med män och kvinnor som står på en scen och talar inför publik.
För varje år har beslutsfattare och utredare fört dialog i plenum.
Två män och två kvinnor sitter på en scen och samspråkar. I bakgrunden skymtas händer som bildar en cirkel.
Samtal i mässhallen: Patrik Sundström, SKL, Annette Fakenroth, moderator, Elisabeth Strandberg, Svensk Sjuksköteskeförening och Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten.

2012

Proppfullt, hjärtligt och inspirerande! Så sammanfattades årets Nationella eHälsodag. Mer än 700 eHälsoentusiaster hade tagit sig till Münchenbryggeriet i Stockholm för att under en heldag uppdatera sig på området, träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

Majoriteten av landstingen och regionerna var representerade, liksom ett stort antal kommuner. På plats var också företrädare för privata vårdsektorn, olika ideella vårdorganisationer, myndigheter, IT-industrin, universitet, högskolor med flera. Håkan Eriksson, professor emeritus vid Karolinska Institutet, beskrev skämtsamt eHälsa som en elchock för vård och omsorg. Gamla arbetsformer nollställs och nya nätverk och tankemönster växer fram.

– Vi befinner sig mitt uppe i ett paradigmskifte. Ibland användes ordet lite vårdslöst, men i detta fall stämmer det, konstaterade han.

Dokument

Kudde med texten invånartjänster
Många viktiga frågor har diskuterats - några återkommande år efter år.

2011

Konferensen besöktes av 700 deltagare. Programmet startade i Levande verkstaden* för att sedan gå över i seminarier.  Begrepp nyttoperspektivet genomsyrade dagen och Socialdepartementet inledde med en uppdatering kring arbetet med Nationella eHälsostrategin.

*Levande verktaden var ett försök att skapa en mötesplats där beslutsfattare, projektledare, utvecklare och designers av tjänster kunde få direktkontakt.

En uppslagen bok med alla programpunkter.
Under de första åren trycktes programmet i form av en bok.

2010

Över 500 deltagare från landsting, kommuner och privata vårdgivare samlades på Clarion Hotel Stockholm den 18 november 2010. Dagens värd Jerker Swanstein, tillika ordförande i beredningen för eHälsa, hälsade alla välkomna.

Dagen var uppdelat i tre parallella block.

  • Spår 1 hade inriktning arkitektur, informationsstruktur och teknisk infrastruktur. Deltagarna kunde bland annat lyssna till talare som beskrev relationen juridik och teknik.
  • Spår 2 tog upp området att leda och utveckla med eHälsa. Bland annat beskrevs nyttan i pengar på kommunal nivå. 
  • Spår 3 handlade om eHälsotjänster i kommun och landsting. Här visades bland annat den nya versionen av 1177.se som lanseras till årsskiftet samt kommunprojekten Omsorgsdagboken och GPS för gående.

Dokument

Aktörerna efterfrågar enhetliga spelregler, en tydlig kravbild. Helt enkelt ett tydligare ledarskap för frågorna. Det gäller allt från vilken terminologi jag ska använda till vilka krav jag ska ställa på min IT-leverantör. Vi har inte råd att göra fel. Daniel Forslund, 2010 (vid tidpunkten kansliråd vid socialdepartementet)

2009 

Vad är invånartjänster? Hur skapas effektiv och säker vård och omsorg över huvudmannagränser? Hur kan verksamheterna följas upp på ett kvalitativt och kvantitativt sätt för att skapa rätt beslutsunderlag? Vad händer just nu på läkemedelssidan?

Många viktiga frågor togs upp under konferensen den 11 november 2009. Det blev en dag där alla fick chansen att ta del av goda exempel på den konkreta nytta som strategin för e-hälsa skapar (tidigare kallad Nationell IT-strategi).


2008

Vid den första konferensen hösten 2008 var området Nationell e-hälsa fortfarande nytt. Konferensen kom att fokusera på den pågående utvecklingen av de nationella tjänsterna. 

Karin Johansson, dåvarande statssekreterare på Socialdepartementet, betonade hur viktigt arbetet med den Nationella IT-strategin är. Konferensen lockade ca 200 personer. 

Dokument


Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Tel: 010-458 62 00
Support: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.