Nationell e-hälsa

Vill du blicka tillbaka i tiden eller läsa om vad som är på gång framåt? Börja här! Här samlar vi historik, aktuella händelser och fördjupning om framtidens e-hälsa.

Ungdomar, flickor och pojkar, sitter och tittar på en skärmplatta. Intresserade och och glada.

Nationella e-hälsodagen

Den 3 december gick Nationella e-hälsodagen 2019 av stapeln.

Om Nationella e-hälsodagen 2019
En person med blå läkarkläder bläddrar i en journalrapport, huvudet syns inte.

E-hälsa gör det möjligt att förbättra verksamheterna och att sätta individens behov i centrum.

Bra att veta

  • E-hälsomyndigheten ansvarar för nationella e-hälsodagen. Arbetet sker i samverkan med Socialdepartementet, myndigheter, Sveriges kommuner och landsting samt intresseorganisationer. 

  • www.nationellehalsa.se har pekats om till denna webbsida.