Nationell e-hälsa

Vill du blicka tillbaka i tiden eller läsa om vad som är på gång framåt? Börja här! Här samlar vi historik, aktuella händelser och fördjupning om framtidens e-hälsa.

Ungdomar, flickor och pojkar, sitter och tittar på en skärmplatta. Intresserade och och glada.

Nationella e-hälsodagen

Den 21 februari 2018 gick den senaste nationella e-hälsodagen av stapeln.

Se filmer från Nationella e-hälsodagen 2018
En person med blå läkarkläder bläddrar i en journalrapport, huvudet syns inte.

E-hälsa gör det möjligt att förbättra verksamheterna och att sätta individens behov i centrum.

Bra att veta

  • eHälsomyndigheten ansvarar för nationella e-hälsodagen. Arbetet sker i samverkan med Socialdepartementet, myndigheter, Sveriges kommuner och landsting samt intresseorganisationer. 

  • www.nationellehalsa.se har pekats om till denna webbsida. 

Kontakt

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.