Nationella e-hälsodagen 2019

En dag. En vision. Oändliga möjligheter.


09.00–17.00

location.svg

Berns/China Teatern, Stockholm

#ehälsodagen

Anmälan har öppnat!

Aldrig har utvecklingen i Sverige gått så fort som idag. Digitaliseringen i regioner och kommuner märks på många olika sätt. Tillgång till nya beslutsstöd ger effektivare arbetssätt, ny teknologi kan öka kvaliteten i vård och omsorg och patienter ges möjlighet att själva övervaka sin hälsa i hemmet.

Med fokus på Vision e-hälsa 2025 håller vi en dag fylld av inspiration. Ta del av den spännande utveckling som pågår och planerna för vägen framåt.

Genom vår nätverksapp kan du under dagen stämma träff med andra som verkar inom e-hälsa i kommuner och regioner, myndigheter, organisationer, företag, universitet eller högskolor.

Nationella e-hälsodagen inleds av socialminister Lena Hallengren.

Datum: 3 december, 2019
Plats: Berns/China Teatern, Berzelii park, Stockholm

Kostnaden för Nationella e-hälsodagen är 2 600 kronor inklusive moms och all förtäring. Nationella e-hälsodagen går även att följa direkt på webben samt går att se i efterhand.
 
Moderator för dagen är Ellinor Persson.

Program

8.00-9.00 Registrering och kaffe
Nationella e-hälsodagen 2019 sparkar igång!

Öppningsanförande av socialminister Lena Hallengren

Handlingsplan 2020-2022
Presentation av satsningar för kommande år.

Hur går det för Sverige? 
En nulägesanalys.

Kaffe

Nationellt samarbete kring standarder – Hur långt har vi kommit? 
Digitalt informationsutbyte inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster 
Vägledning för patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra.

Vad innebär Nationella läkemedelslistan i praktiken? 
Falldiskussioner från patient-, läkare- och apoteksperspektiv.

Lunch

Sju sätt att förändra världen
Andreas Ekström, Årets talare 2018, om digitaliseringens utmaningar, möjligheter och vår digitala framtid.

Digitalisering i kommunal socialtjänst och omsorg
Välfärdsteknik i äldreomsorg och nationellt stöd för socialtjänsten.

Kaffe

Informationssäkerhet och tillgänglighet 
Fokus på lagar och regler.

Gränsöverskridande e-hälsotjänster
Spännande initiativ och pågående EU-projekt.

Vägen mot 2025

Avrundning av dagen

17.00-19.00 MingelKontakt

Registrator:
registrator@ehalsomyndigheten.se

Kundservice:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Södra Långgatan 60, Kalmar

Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

E-hälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.