Nationella e-hälsodagen 2018

En dag. En vision. Oändliga möjligheter.

08.45–18.00

location.svg

Waterfront Congress Centre, Stockholm

#ehälsodagen

Se filmerna från Nationella e-hälsodagen 2018!

Den 21 februari 2018 gick Nationella e-hälsodagen av stapeln för tionde gången. Med fokus på Vision e-hälsa 2025 blev det heldag fylld av inspiration och kunskap. Här hittar du filmer från Nationella e-hälsodagens programpunkter.

     

Se filmerna från Nationella e-hälsodagen 2018

Om programmet

Programmet tar avstamp i Vision e-hälsa 2025 där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Dagen inleds av socialminister Annika Strandhäll som poängterar vikten av e-hälsa och digitalisering som ett verktyg för att skapa bättre hälsa och ökad delaktighet. Moderator för dagen är Gabriella Ahlström.

Bland talarna märks Ain Aaviksoo, Estlands generalsekreterare för e-tjänster och innovation, som ger en internationell utblick. Forskaren och entreprenören Ashkan Fardost, nominerad till utmärkelsen Årets talare, bjuder på en spaning över hur teknologi och digitalisering påverkar samhällen, verksamheter och mänskligt beteende.

Nationella e-hälsodagen genomförs av eHälsomyndigheten gemensamt med styr- och samverkansorganisationen för Vision e-hälsa 2025. I programrådet ingår utöver eHälsomyndigheten även Socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Läkemedelsverket och Inera.

Fullständigt program

Filmer från Nationella e-hälsodagen 2018 och 2016

Nationella e-hälsodagen är viktig för att den samlar alla de aktörer som jobbar med det här – och det är bara tillsammans vi kan nå målet om att bli bäst i världen till 2025. Annika Strandhäll, socialminister
Annika Strandhäll talar på scen
Socialminister Annika Strandhäll inledde Nationella e-hälsodagen 2018 med att talade om digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.
expertpanel
Under hela dagen bidrog en expertpanel bestående av Christer Rosenberg, Västra Götalandsregionen, Eva Helmersson, Neuroförbundet och Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, med sina tankar och erfarenheter.
Ain Aaviksoo talar på scen.
Andra länder har mycket att lära om e-hälsa av Estland. Det framgick när Ain Aaviksoo, generalsekreterare för e-tjänster och innovation vid Socialdepartementet i Estland talade på Nationella e-hälsodagen.
Översiktsbild på besökarna.
Under konferensen bjöds det på många tillfällen för nätverkande.
Ashkan Fardost talar på scen.
Ashkan Fardost pratade om hur digital teknik radikalt förändrar människors beteenden och skapar helt nya förväntningar.
Petra Liuski
Under programpunkten "Goda e-xempel – vad kan vi lära av varandra?" berättade Petra Liuski, Skellefteå kommun om ett projekt för självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten. Tre kommuner samarbetar i projektet och 30 lägenheter är nu riggade. Syftet är att höja livskvalitet både för de som har hemtjänst och för deras anhöriga.
Flera personer står på miniscenen
I pauserna fortsatte diskussionerna på miniscenen.

Programrådet


En kort film ifrån dagen med tillbakablick och intervjuer med talare och besökare. Längd: 7 min.

Nationella e-hälsodagen 2016 på 7 minuter

Kolla in snabbversionen av förra årets e-hälsodag till höger. Klicka dig vidare till vår playkanal för att se fler filmer från dagen.

Här finns samtliga filmer från Nationella e-hälsodagen 2016

Kontakt

Registrator:
registrator@ehalsomyndigheten.se

Kundservice:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Södra Långgatan 60, Kalmar

Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.