Nationella e‑hälsodagen 2016

En dag. En vision. Oändliga möjligheter.

09.00–17.00

location.svg

Aula Medica, Stockholm

#ehälsodagen

Stort tack!

Tack alla besökare som trotsade snövädret och tog sig till Nationella e-hälsodagen på Aula Medica igår. Det blev en minnesvärd dag på många sätt. Vi vill rikta ett stort tack för det fantastiska engagemang som alla medverkande, samarbetspartners, deltagare och moderatorer visade.

En kort film ifrån dagen med tillbakablick och intervjuer med talare och besökare. Längd: 7 min.

Nationella e-hälsodagen på 7 minuter

Kolla in snabbversionen till höger. Klicka dig vidare till vår playkanal för att se fler filmer från dagen.

Här finns samtliga filmer från dagen.

Programöversikt

08:30-09:00 Registrering

Moderator: Gabriella Ahlström

09:00-10:30 (Gemensam inledning)

 • Inledning
  Torsten Håkansta, generaldirektör eHälsomyndigheten
 • Mot Vision e-hälsa 2025!
  Gabriel Wikström, hälso- och sjukvårdsminister och Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare åt Åsa Regnér.
 • Digitalisering för hälsa - en jämlikhetsfråga?
  Darja Isaksson, Regeringens innovationsråd 
 • Hur sätter vi individens behov i centrum i framtidens vård och omsorg?
  Ett samtal utifrån olika patientsituationer.
  Sara Riggare, Karolinska Institutet, Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna, Peter Augustinsson, chefsläkare Sörmland, Andreas Ringman Uggla, Karolinska Universitetssjukhuset

10:30-11:00 Fikapaus

11:00-12:30 (Parallella spår startar)

 • E-hälsa på djupet - svåra frågor och viktiga svar
  En diskussion kring e-hälsoutvecklingens dilemman
  Britt-Marie Ahrnell anhörig, Barbro Westerholm (L), SMER,
  Patrik Sundström, SKL, Maria Gill, SKL och Jonas Ekström klinikchef Västmanlands Läns Sjukhus samt moderator Hans Winberg, Leading Health Care
 • Personuppgiftslagen ersätts 2018 av nya EU-regler. Vad innebär det för digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg? 
  Eva Maria Broberg, Datainspektionen
 • Paneldiskussion utifrån nya dataskyddsförordningen. Daniel Forslund, SLL, Anna-Greta Brodin, Myndigheten för delaktighet och Charlotta Sandström, eHälsomyndigheten.

12:30-13.30 Lunch

13:30-15:00

 • E-hälsans standarder - var står vi idag? 
  Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten
 • Internationell utblick. Hur arbetar Nederländerna med standarder inom hälsoområdet?
  Michiel Sprengel, Nictiz
 • Standarder – en förutsättning för gränsöverskridande e-hälsotjänster. 
  Henrik Moberg, Socialdepartementet och Lisa Hagberg, eHälsomyndigheten.
 • Tidboken och andra värdeskapande tjänster - så frigörs resurser med hjälp av standarder.
  Sara Meunier och Kim Nordlander, Inera
 • Den digitala samhällsomställningen – hur kan standardisering möjliggöra innovation? 
  Linda Swirtun, Vinnova

15:00-15:30 Fikapaus

15:30-17:00

 • Hur kan digitalisering av statens kunskapsstöd bidra till en mer jämlik vård och omsorg? Lars Torsten Larsson, Socialstyrelsen
 • Vikten av nationella verktyg för strukturerad informationshantering – Case från Örebro om automatisk inmatning i journalsystem
  Ulrika Landström och Britt-Marie Horttana Örebro
 • Journalen via nätet - struktur och enhetliga begrepp en förutsättning för dialog mellan profession och patient
  Emma Spak, Läkarförbundet, Elisabeth Strandberg, Svensk Sjuksköterskeförening Fredrik Löndahl, Diabetesförbundet.

 • Sammanfattning 

 • Välkommen på mingel!

Moderator: Hanna Brodda, chefredaktör MedTech Magazine

11.00 - 12.30

 • Fallstudie välfärdsteknik i praktiken – nyttor och lärdomar från gjorda implementationer presenteras av Dag Forsén, Hälsans nya verktyg
 • Integritet och välfärdsteknologi, Per Ödman, Socialstyrelsen
 • E-hälsa med individen i centrum - erfarenheter från Västerås. Mats Rundqvist, Västerås.
 • Hälsa för mig och juridiken. Tina Hård och Malin Erliden, eHälsomyndigheten

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 15.00

 • Samordnad vårdplanering – en fungerande digital ärendeprocess mellan kommun och landsting, Gunnar Ramstedt, chefsläkare, Region Gotland
 • Hur ser professionerna på möjligheten att använda digitala och virtuella vårdlösningar? Emma Spak, Läkarförbundet, Ann Johansson, Vårdförbundet, Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten

 • Hur kan IVO utöva tillsyn inom omsorgen utan att hämma innovation och utveckling? Michaela Hecht Gunnarsson, IVO

15.00-15.30 Fikapaus

15.30 - 17.00

 • Mot en säkrare vårdprocess med den nationella läkemedelslistan. Emma Spak, Läkarförbundet, Sara Riggare, Karolinska Institutet, David Liljequist, Vårdförbundet, Robert Svanström, Sveriges Apoteksförening
 • En inspektörs syn på journalsystem och hälsoappar. Mats Artursson, Läkemedelsverket

 • Sammanfattning på Stora Scen
 • Välkommen på mingel!

 

 

 

Moderator: Lisa von Garrelts, redaktör Life Science Sweden

11.00 - 12.30

 • Från vision till värde – verktyg som utvecklar verksamheten. Patrik Georgi Hemming, CMIO Stockholms läns landsting, Kurt Helenelund, Inera

 • Interoperabilitet och standarder 2025 – vilka standarder bör vi använda och hur ska de förvaltas? Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten, Sara Menuier, Inera, Anna Lefèvre Sköldebrandt, Swedish Medtech
 • Gränslös vård och omsorg - norsk/svenskt EU-projekt som bygger på gemensamma standarder. Dennis Moström, Region Jämtland/Härjedalen och Mikael Johansson, Inera.

 • Elektronisk dosett gav åtta gånger pengarna tillbaka, studie presenteras av Dag Forsén, Hälsans nya verktyg.

12.30-13.30 Lunch

13.30 - 15.00

 • 10 år med standarder i nationell e-hälsa - till vilken nytta? Johan Eltes, Inera
 • Projekt TSIP - Tillgängliga samordnande individuella planer. Sofi Nordmark, Norrbottens Läns Landsting och Kaisa Björnström från Norrbottens kommuner

 • E- hälsa i ambulansen - patientöversikter på vårdens villkor. David Liljequist, Vårdförbundet, Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten, Janne Kauto, RAS och Therese Scott Duncan, Karolinska Institutet

15.00 - 15.30 Fikapaus

15.30-17.00 

 • Hur växer en standard fram? Joakim Falk, Swedish Standards Institute, SIS
 • Standarder i praktiken – så blir e-hälsa mer tillgängligt genom nytt informationsnav. Niclas Hugosson, företrädare för leverantörer inom 50-gruppen, Tomas Mora Morrisson, Cambio/ Swedish Medtech, Sara Meunier, Inera och samtalsledare Mikael Johansson.

 • Sammanfattning på Stora Scenen
 • Välkommen på mingel!

 

 

Moderator: Fredrik Hed, apotekare och frilansjournalist

11.00 - 12.30

 • Landstingen på väg mot gemensamma kliniska kunskapsstöd. Bodil Klintberg och Therese Eklöv, SKL
 • Från verksamhet till nationell tjänsteplattform – praktiskt tillämpning av Gemensam Informationsstruktur. Hanna Eliasson, SKL.
 • Snomed* CT i Sverige 2016 – hur lyder diagnosen? Erika Ericsson, Socialstyrelsen   
 • E-hälsa - ett sätt att effektivisera. Folktandvården i Uppsala visar goda exempel. Kristina Wass, Folktandvården Uppsala

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00

 • NPÖ 2.0 - så kan patientöversikter bidra till mer enhetliga begrepp. Ann-Helene Almborg, Socialstyrelsen och Anders Ferrari, Inera
 • Nationell källa för ordinationsorsak – hur långt har vi kommit? Karin Ahlzén och Torbjörn Sjölin, Socialstyrelsen

 • En global informationsstandard för läkemedel – så kan vi dra nytta av den. Jeffrey Martin, Läkemedelsverket

 • Socialstyrelsens nya regler om journalföring. Bitte Fritzon, Cecilia Törnblom och Mathias Wallin,Socialstyrelsen.

15.00-15.30 Fikapaus

15.30-17.00  

 

 • Nationellt kunskapsstöd – hur är dokumentationen strukturerad och kodad? Erik Wessman och Ann-Helene Almborg, Socialstyrelsen

 • Mätning av värdebaserad vård, Jonas Wohlin, SVEUS

 

 • Sammanfattning på Stora Scenen
 • Välkommen på mingel!

 

*Internationellt medicinskt begreppssystem som ger förutsättningar för att information kan överföras mellan olika system med bibehållen betydelse.

 

Visionärt program

Konferensen inleds på stora scenen i Aula Medica på Karolinska Institutet.

Klockan 11 väljer du att antingen fortsätta följa programmet på stora scenen eller fördjupa dig i något av e-hälsovisionens fokusområden – juridik, standarder eller semantik. Programmet pågår vid totalt fyra scener.


Aula Medica, Karolinska Institutet i Stockholm

Aula Medica i Stockholm.

Hitta rätt

Besöksadress: Nobels väg 6, Solna

 • Buss: 3, 67, 69, 73, 77 och 507
 • T-bana: S:t Eriksplan, byt till buss 3 eller 77. Vill du promenera tar det ca 10 minuter.
 • Pendeltåg: Karlbergs station, byt till buss 507 eller promenera ca 10 minuter.

Vi ses den 9 november 2016!

Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.