Sastljaribaskoro dokaz

Sastljaribaskoro dokaz tano kovid dokaz so sikavela so testirindžan tut pozitivno bašo kovid-19 kaske so vakerelape NAAT testi (PCR ja slično) izvršimo taro e sastipaskoro personali ja aver ovlastimo testiribaskoro personali. Korkorolendo testiriba ja korkoro testiriba, so pobut regionia koristindže, na važinena e sastljaribaskere dokazeske prema o EU- uredbe. E sastipaskoro personali mora fizikane te izvršinen o testi ki tute.

Pobut manušenge tano poednostavno hem posigate te dobinen vakcinaciakoro dokaz ja testeskoro dokaz (palo negativno testi bašo kovid-19) namesto sastljaribaskoro dokaz, pošto e sastljaribaskoro dokaz zahtevinela te pherenpe specifikane uslovia.

Gindinen ko odova so našti te obratine tu ko regioni hem te zahtevine sastljaribaskoro dokaz ko testeskoro rezultati ko jekh privatno sastljaribaskoro dejdžia.

Čitin so važinela ko tlo regioni ko 1177.se. Isto setin tut te kontrolirine so važinela odole phuvjake kote so tu/tumen ka džan.

Uslovia e sastljaribaskere dokazeske

 

Ko posebno slučaevia šaj te ovel šaipa te dobinelpe sastljaribaskoro dokaz.

Či te ovelpe šaipa ka valjani disave buča te pasuinen ki tute:

 • Mora te ove testirimo pozitivno bašo kovid-19.

 • O testiriba mota te izvšinelpe taro školuimo sastipaskoro personali ko misal ko domi sastipaske ja ki bolnica. O personali mora fizikane te izvšinen o testi ki tute. Korkorolendo testiriba ja korkorotesti na važinena. O testi mora te ovol diso kaske vakerela NAAT- testi (PCR ja slično). Pazin so o antigenia ja antitelo nae priznaime prema o EU-uredbe.

 • Mora te nakhen hemhari 11 dive taro tlo prvo pozitivno testeskoro rezultati.

 • O dokaz šaj te ovel hembut 180 dive phurano taro odova dive taro o prvo pozitivno testeskoro rezultati. E važibaskoro vakti znači tano hembut šov masek taro e testeskoro rezultati.

 • Mora te phere 16 berš hem te ovel tut švedikano matično gendo ja koordirimo gendo. O starateli šaj te zahtevinel sastljaribaskoro dokaz e čhavenge telo 16 berš.

Adžahar ka kjere či te dobine sastljaribaskoro dokaz

 1. Te pherdžan o uslovia hem testirindžan tut pozitivno ko javno sastljariba šaj te vizitarine i vebrig 1177.se či te dike so važinela ko tlo regioni rodibaske sastljaribaskoro dokaz.
 2. Te testirindžan tut pozitivno ko privatno sastljaribaskoro dejdžia, palo o platiba jekhe PCR-testeske, šaj te izdavinelpe sastljaribaskoro dokaz te ola sine priključime ki regioneskiri siguripaskiri infrastruktura. Molinaja tumen te obratinen tumen ko sastljaribaskoro dejdžia kote so kerdžan o testia.
 3. Hemrano 11 dive palo so testirindžan tut pozitivno šaj te kontaktirine tle sastljaribaskere dejdžia kote so testirindžan tut hem te rode sastljaribaskoror dokaz.
 4. E sastljaribaskoro dejdžia zauzvrat bičhavela zahtev ki E- uprava sastibaske so stvorinela sastljaribaskoro dokaz.
 5. Te sine tut digitalno poštakoro sanduko (ko misal Kivra, Billo ja Min myndighetspost/ Mli organ upravakiri pošta) e sastljaribaskoro dokaz bičhavelape odote.
 6. Te na sine tut digitalno poštakoro sanduko e sastljaribaskoro dokaz ka bičhavelpe ki tli adresa prema i matično evidencia. Te na sine tut adresa prema i matično evidencia šaj o dokaz te bičhavelpe ki tute sar preporučimo lil.

Odobor važinela jekh sastljaribaskoro dokaz

E sastljaribaskoro dokaz važinela 180 dive taro o datum keda testirindžan tut pozitivno ko kovid-19.