Sastljaribaskiri potvrda džajbaske ko drumo

Sastljaribaskiri potvrda tani jekh dokaz so tu sian sine nasvalo taro kovid -19 ama sastiljan. Akava sade šaj te izdavinelpe te sian sine testirimo taro o sastipaskoro -hem sastljaribaskoro personali ja aver kvalificirimo testiribaskoro personali. Korkoro - lende analize ja testiriba na važinena e sastljaribaskere potvrdenge, prema i EU- uredba. O personali mora ko fizikano te ljelj tutat o analize.

Taro 12 avgusti isi trin različito vrste kovid potvrde tuke so ka dža ko drumo:

 • Te sian vakcirimo šaj te dobine jekh vakcinaciakiri potvrda.
 • Te na sian vakcinirimo isi šaipa te kere jekh testi bašo kovid-19. Te o testi tano negativno šaj te dobine testeskiri potvrda.
 • Tuke so sian sine nasvalo taro kovid-19, ko posebno slučaevia isi šaipa te dobine jekh sastljaribaskiri potvrda.

Buteder manušenge tano poednostavno hem posigate te dobinen vakcinaciakiri potvrda, ja testeskiri potvrda (palo negativno testi bašo kovid-19) namesto baši sastljaribaskiri potvrda, pošto e sastljaribaskiri potvrda zahtevinela te phere specifikane zahtevia. 

Zahtevia e sastljaribaskere potvrdake

Ko posebno slučaevia šaj te ovel šaipe te dobinelpe sastljaribaskiri potvrda.

Či te ovel mogučno disave buča mora te složinenpe tuja:

 • Tu mora ove testirimo pozitivno bašo kovid – 19.
 • O lejba analize mora te izvršinenpe taro kvalificirimo sastipaskoro personali ki Švedia. O personali mora ko fizikano te ljelj tutat o analize. O testi mora te ovel diso so akharelape NAAT-testi (PCR ja slično). Korkoro-lende analize ja testia na važinena. Pazin ko odova so o anti-telo na važinena prema i EU – uredba.
 • Mora te nakhen hemhari 11 dive taro tlo prvo pozitivno testeskoro rezultati.
 • I potvrda mora te ovel hembut 180 dive phurani taro o dive keda ljiljape o prvo pozitivno testeskoro rezultati. E važibaskoro vakti tano znači hembut šov masek tero e testeskoro rezultati.
 • Tu mora te phere 16 berš hem te ovel tut švedikano matično gendo. (O funkcionaliteti te ikaljelpe sastljaribaskiri potvrda čhavenge hem e manušenge bizo matično gendo ka anelpe ponodori.)

Te pherdžan o zahtevia šaj te vizitarine o vebthan 1177.se či te dikhe so važinela tle regiake či te šaj te rode jekh sastljaribaskiri potvrda.

Ake sar šaj te dobine jekh sastljaribaskiri potvrda

 1. Tu sian sine nasvalo taro kovid-19. Prema o NAAT-testi testirindžan tut pozitivno bašo kovid-19 taro kvalificirimo sastipaskoro personali (na korkorolendi analiza ja korkoro testiriba) ki Švedia.
 2. Palo tlo sastljariba, hem najhari 11 dive palo o pozitivno testiriba, šaj te rode jekh sastljaribaskiri potvrda taro tlo sastipaskoro dejdžia. Šaj te kontaktirine e sastipaskere služba prekal 1177.se hem odbirinea tli regionalnikani strana či te dodžane so važinela baš tle regiake.
 3. E sastipaskoro dejdžia bičhavela jekh zahtevi ki E- organ uprava sastipaske so ka del sastljaribaskiri potvrda.
 4. Te sine jekh digitalno poštakoro sanduko (E-boks, Kivra ja Min myndighetspost) tli sastljaribaskiri potvrda ka bičhavelpe odori.
 5. Te na sine jekh digitalno poštakoro sanduko tegani tli sastaljaribaskiri potvrda ka bičhavelpe ki tli adresa prema i matično evidencia.

Kobor vakti važinela e sastljaribaskiri potvrda?

E sastljaribaskiri potvrda važinela 180 dive taro o datum keda prvo puti testirindžan tut pozitivno bašo kovid-19.

Panda informacie

Akate arakhea panda pučiba hem odgovoria baši kovid potvrda.