Vakcinaciakoro dokaz e manušenge telo 18 berš

Šaj te le e vakcinaciakoro dokaz tle čhavenge ko Covidbevis.se. O čhave so pherdže 16 berš hem isi olen e-legitimacia korkoro šaj te len plo vakcinaciakoro dokaz ko Covidbevis.se. Te na sine tut e-legitimacia šaj te vizitarine jekh apoteka či te dobine vakcinaciakoro dokaz tle čhavenge. Isto isi jekh blanketa so šaj te koristine poručibaske vakcinaciakoro dokaz tle čhavenge.

Tuke so pherdžan 16 berš

Tu so pherdžan 16 berš hem isi tut e-legitimacia šaj korkoro te le tlo vakcinaciakoro dokaz ko covid.se. Mora te ove vakcinirimo ki Švedia hem te ovel tumen švedikano matično gendo.

Evta dive pali i vakcinacia šaj te le tlo vakcinaciakoro dokaz ko covidbevis.se.

Te na sine tut e-legitimacia šaj te vizitarine jekh apoteka so ka pomožinel tut e vakcinaciakere dokazea.

Isto šaj te naručine tlo vakcinaciakoro dokaz koristibaja i blanketa ” Naručiba bašo vakcinaciakoro dokaz” (Beställning av vaccinationsbevis).

Čhave telo 18 berš na valjani te priminen dodatno doza palo 270 dive.

Tuke so sian starateli hem mangea te naručine vakcinaciakoro dokaz tle čhavenge

Šaj te le e vakcinaciakoro dokaz tle čhavenge  direktno ko www.covidbevis.se. Prijavin tut e e-legitimaciaja hem odbirin ” Te lav mle čhaveskoro vakcinaciakoro dokaz” (Hämta mitt barns vaccinationsbevis).

Koristin Covidbevis.se te sine tut e -legitimacia.

Te na sine tut e-legitimacia šaj te vizitarine jekh apoteka so ka pomožinel tut e vakcinaciakere dokazea tle čhavenge.

Isto šaj te koristine i blanketa ” Naručiba vakcinaciakoro dokaz manušenge telo 18 berš” (Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år).

Čhave telo 18 berš na valjani te priminen dodatno doza palo 270 dive.