Te na sine tut e-legitimacia hem/ja adresa ki matično evidencia

Te na sine tut e-legitimacia šaj te vizitarine disavi taro e Švediakere cirka 1 400 apoteke so šaj te pomožinen tut e vakcinaciakere dokazea. Isto šaj te poručine tlo vakcinaciakoro dokaz printibaja, pheribaja hem bičhalibaja jekh blanketa. Te sine tut e-legitimacia hem pristup kompjutereske molinaja tut te koristine i služba www.covidbevis.se

Tuke kas nae e-legitimacia ama kas isi adresa ki matično evidencia

Šaj te poručine tlo kovid dokaz printibaja, pheribaja hem bičhalibaja i blanketa ”Poručiba bašo vakcinaciakoro dokaz” (Ordering a vaccination certificate). O dokaz ka bičhavelpe ki tli adresa ki matično evidencia. Te i blanketa tani šukar pherdi hem o doze tane registririme, ka valjani hembut duj kurke te dobinelpe jekh vakcinaciakoro dokaz.

Te isi tut e-legitimacia hem pristup kompjutereske, tabletake ja mobilno telefoneske molinaja tut te koristine i služba www.covidbevis.se. Šukar posmatrin so kaskevakerdo rezervirimo gendo našti te koristinelpe.

Tuke kas nae adresa ki matično evidencia

Te sine tut jekh koordirimo gendo hem tle vakcinacie tane registririme ko Nacionalnikano registar vakcinenge, šaj te zahtevine vakcinaciakoro dokaz printibaja, pheribaja hem bičhalibaja i blanketa ” ”Poručiba bašo vakcinaciakoro dokaz tuke kas nae adresa ki i matično evidencia” (Ordering a vaccination certificate for those who do not have a registered address).

Tute kas nae adresa ki matično evidencia ka phere odoja adresa kote so mangea te bičhavelpe o dokaz. I E-uprava sastipaske bičhavela o dokaz sar preporučimo lil e zastupnikoske. Tu ka dobine najava keda šaj te vazde o dokaz ko zastupniko. Šukar posmatrin so kaskevakerdo rezervirimo gendo našti te koristinelpe.

Kjer adžahar keda koristinea o blankete

  1. Printin i aktuelno blanketa (dikh upre hem teli relatirimi informacia (Relaterad information) hem pher odote. De tut godi te potpišine tut ki blanketa.
  2. Čhiv i blanketa ko pliko hem bičhav ola poštaja ki amende.

Covidbevis

E-hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

(Pazin ko odova so i blanketa našti te bičhavelape e-poštaja ja informacie bašo tle vakcinacie. I blanketa mora te bičhavelpe ki amende poštaja)

  1. Amen rodaja o informacie taro o Nacionalnikano registar vakcinenge hem bičhalaja tlo kovid dokaz ko lil ki tli adresa ki matično evidencia, te sine tut. 

Te na sine tut adresa ki matično evidencia tegani tlo vakcinaciakoro dokaz ka bičhavelpe sar preporučimo lil ki odoja adresa so navedindžan, ki odoja posebno blanketa akale cileske.

Tuke so sian posebno starateli hem ka poručine kovid dokaz tle šerutne nadglednikoske


Te sine šaipa o šerutno nadgledniko korkoro ka potpišinelpe ple potpisea.

Te o šerutno nadgledniko našti te potpišinel plo potpis šaj o dokumenti te potpišinelpe taro o šerutno nadglednikoskoro posebno starateli.

Palo odova bičhal poštaja i blanketa ki E- uprava sastipaske, barabar jekhe kopiaja taro registar izvodenge so dokažinela so tu sian posebno starateli odole manušeske.