Adžahar kjerea te o doze nedostainena tuke ko tlo kovid dokaz

Šaj te oven pobut sebepia so našti te dikhe sa tle doze. Adžahar ka kjere te disavi doza nedostainela ko tlo kovid dokaz.

Primetin ko odova so e vakcinaciakoro dokaz NA ažuririnelape automatikano e dozencar keda tane ko tlo digitalno sanduko (ko misal Kivra, Billo ja Min myndighetspost /Organ upravakiri pošta). Ka valjani te le nevo dokaz sako far keda ka primine nevi doza.

Keda i informacia baši tli vakcinacia sikavelape ko tlo kovid dokaz ka pišinel ja:

”Doza 1 taro 2” ja

”Doza 2 taro 2” ja

"Doza 3 taro 3" ja

"Doza 4 taro 4" ja

"Doza 5 taro 5"

Te tle doze nae točno:

1. Kontrolirin so nakhle hemhari evda dive keda vakcinirindžan tut.

2. Le nevo dokaz ko Covidbevis.se te nakhle jekh dive hem jekh rat taro odova dive keda hemkasno odova kjerdžan.

3. Ispraviba ko sistemi kjerelape soro vakti – adžiker disavo dive hem pale pokušin, te nedostainena tuke doze ko tlo kovid dokaz.

4. Te probindžan akala uprune korakia hem tu pale dikhea isto dokaz šaj te pokušine te koristine aver ured, probin ko komjuteri te angleder probindžan ko telefoni ja obratno. (O purano dokaz šaj panda tano ko ured.)

5. Te ikaldžan vakcinaciakoro dokaz pali tli jekhto doza hem bičhaldžapes ko tlo digitalno poštakoro sanduko, ka valjani te ikale nevo vakcinaciakoro dokaz ko Covid.se pali tli dujto doza. Vakcinaciakoro dokaz na ažuririnelape automatikane keda tano ko tlo digitalno poštakoro sanduko (ko misal Kivra, e-Boks, Billo ja Min myndighetspost /Organ upravakiri pošta).

6. Te sledindžan akala uprune korakia hem tlo vakcinaciakoro dokaz panda tano pogrešno hem uskoro ka cide ko drumo, bičhal jekh e-pošta ki amari usluga mušterienge ko covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Vaker tlo anav, telefoneskoro gendo, e vakcinaciakoro datum hem ko savo regioni sian vakcinirimo.

Šaj isi razno sebepia so našti te dikhe sa tle doze.

O hemčesto sebepi so o doze nedostainena tano so o informacie na resle te prenesinenpe taro sastipaskoro dejdžia ko Nacionalnikano registar vakcinenge, kotar o informacie prenesinenape ko vakcinaciakoro dokaz. Ka valjani te nakhel maksimalno evta dive angleder e vakcinakere doze ka izvestinenpe ko Nacionalnikano registar vakcinenge.

O regionia tane odgovorno o vakcinacie te izvestinenpe ko Nacionalnikano registar vakcinenge, odotar i informacia ljelape e vakcinaciakere dokazeske. Sako regioni zauzvrat angažirinela razno vakcinatoren.

Te nakhle pobut taro evta dive hem i doza panda nedostainela ko tlo kovid dokaz, kontaktirin e E – uprava sastipaske ki usluga mušterienge prekal covidbevis@ehalsomyndigheten.se

Te ali disavi greška pri tle vakcinaciakoro izvestiriba, amen ka uputina tut sar šaj te dobine pomoč ko tlo regioni.