Potvrda vakcinaciake

Te sian vakcinirimo protiv kovid -19 šaj te dobine jekh potvrda vakcinaciake. Akate tane o trin korakia angleder te dobine tli digitalnikani potvrda ko tlo mobilno, kompjuteri ja tableta.

  1. Vakcirin tut. Ko roko taro evta dive ka prijavinelpe i vakcinacia ko Nacionalnikano registari vakcinenge
  2. Prijavin tut e e-legitimaciaja ko www.covidbevis.se.
  3. Le, otpečatin ja arakh tli vakcinakiri potvrda. Keda ka le tli potvrda isto automatsko bičhavelape ko tlo digitalno poštakoro sanduko, te sine tut. Te na sine tut jekh digitalnikano poštakoro sanduko šaj akate te čitine sar te nabavinelpe.
  4. Spremno te koristinelpe. De tut ki godi te dodžane save pravilia važinena tle drumoske.

Kobor vakti ka valjani dobibaske vakcinaciakiri potvrda?

Ka valjani disave dive (hembut evta dive) pali i vakcinacia angleder te šaj te ikale tli vakcinaciakiri potvrda. Odova zavisinela taro o manuš so izvršindža i vakcinancia te resel unosibaja o informacie ko Nacionalnikano registari vakcinenge.

Valjani te ovav skroz vakcinirimo či te dobinav jekh vakcinaciakiri potvrda?

Tu šaj te dobine jekh vakcinaciakiri potvrda keda ka dobine jekh vakcinakiri doza.

Ama nae sigurno dali ka ovel dovolno sade jekhe vakcinakere dozaja či te dža ko drumo ki aver država. Korkoro sian odgovorno te dodžane so zahtevinelape tle drumoske.

Sar jekhto rode informacie bašo stransko drumia ko Utrikesdepartementet (UD). Ko ambasadengoro vebthan Sweden Abroad isi informacie bašo odredbe ko razno države. UD:s app resklar kerela pokolaj te džane so rodelape bašo tlo drumo.

Kobor vakti važinela jekh vakcinaciakiri potvrda?

Te tli potvrda izdavindžape 1 juli - 30 septembar 2021 tegani važinela 90 dive.

Te tli potvrda izdavindžape 1 oktobar -31 decembar 2021 tegani važinela 180 dive.

Tu šaj bilo keda te ikale jekh nevi vakcinakiri potvrda ko Covidbevis.se

Akate arakhea pobut pučuba hem odgovoria baši kovid potvrda.