W jaki sposób dotyczy Cię Narodowy Wykaz Leków

Na stronie tej znajdziesz informacje na temat tego, kto może zobaczyć, jakie leki zostały Ci przepisane przez lekarza i wykupione przez Ciebie w aptece. Dowiesz się również, w jaki sposób możesz mieć wpływ na to, jakie informacje udostępniane są opiece zdrowotnej i służbie zdrowia oraz aptekom.

Możesz sprawdzić, jakie leki i inne produkty zostały Ci przepisane i wykupione przez Ciebie w aptece, między innymi w elektronicznej usłudze Läkemedelskollen. Od 1 maja 2021 r. łatwiej będzie przekazywać te informacje pracownikom opieki zdrowotnej i służby zdrowia w związku z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych. Informacje te znajdują się w Narodowym Wykazie Leków (szw. Nationella läkemedelslistan).

Nie możesz nie zgodzić się na rejestrowanie wystawionych Ci recept i wykupionych leków w Narodowym Wykazie Leków. Nie możesz również nie zgodzić się na rejestrowanie informacji o Twoich podwyższonych kosztach opieki zdrowotnej. Dlatego też stawiane są surowe wymogi z zakresie ochrony Twoich danych – uprawnieni do uzyskiwania informacji na temat Twoich recept i wykupionych leków są wyłącznie pracownicy służby zdrowia i aptek.  

Kiedy odwiedzasz placówkę opieki zdrowotnej lub służby zdrowia

Pracownicy opieki zdrowotnej i służby zdrowia muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, aby móc zobaczyć informacje o Twoich receptach i wykupionych lekach. W celu uzyskania tych informacji wymagana jest również Twoja zgoda. Zgody udzielasz lekarzowi, pielęgniarce, dentyście lub innemu pracownikowi opieki zdrowotnej. W wyjątkowych sytuacjach osoby te mogą zobaczyć Twoje informacje również bez Twojej zgody, na przykład kiedy nie ma możliwości zapytania Cię o zgodę, np. kiedy jesteś nieprzytomny.

W przypadku pacjentów, którym leki są wydawane regularnie w ograniczonej ilości (szw. dospatienter), zastosowanie mają inne zasady niż w przypadku innych pacjentów.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody

Bez Twojej zgody uprawniony pracownik opieki zdrowotnej lub służby zdrowia może jedynie uzyskać informacje na temat tego, czy przepisano Ci dany lek w ciągu ostatnich dwóch lat. Ma to na celu umożliwienie opiece zdrowotnej i służbie zdrowia zidentyfikowanie i przeciwdziałanie niewłaściwemu zażywaniu leków, na przykład leków sklasyfikowanych jako środki odurzające.

Jeśli chcesz ukryć informacje przed pracownikami opieki zdrowotnej i służby zdrowia

Masz prawo do ukrycia pewnych informacji o przepisanych Ci i wykupionych lekach przed pracownikami opieki zdrowotnej i służby zdrowia. W takim wypadku dana informacja nie jest udostępniana pracownikom opieki zdrowotnej i służby zdrowia w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udostępnianie im informacji o Twoich receptach i wykupionych lekach. Mogą oni jednak zobaczyć, że istnieją informacje, które zostały przez Ciebie zastrzeżone.

W celu ukrycia danej informacji zarejestrowanej w Narodowym Wykazie Leków możesz skorzystać z Läkemedelskollen. W dowolnym momencie możesz zadecydować o ponownym udostępnianiu tej informacji.

Nawet jeśli ukryjesz daną informację, może ona być udostępniona pracownikom opieki zdrowotnej i służby zdrowia, na przykład w następujących sytuacjach:

  • znajdujesz się w sytuacji zagrożenia życia i nie możesz wyrazić zgody
  • jeśli jesteś pacjentem, któremu leki są wydawane regularnie w ograniczonej ilości
  • jeśli dana informacja znajduje się w Twojej historii choroby – aby pracownicy służby zdrowia nie mieli do niej dostępu, musisz ją ukryć również w swojej historii choroby.

Ukrycie informacji o lekach może być ryzykowne

Jeśli Twój lekarz nie będzie miał dostępu do informacji na temat Twoich leków, trudniej mu będzie unikać w Twoim przypadku leków, których działanie znosi działanie innych leków lub które mają negatywne działanie w przypadku zażywania innego leku. Oznacza to, że nieujawnienie informacji może być ryzykowne. Jeśli zdecydujesz się na ukrycie informacji o receptach i wykupionych lekach, musisz sam poinformować pracowników służby zdrowia o zażywanych lekach, aby mogli oni zapewnić Ci dobrą i bezpieczną opiekę zdrowotną.

Ukrycie leków wykupionych na podstawie papierowej recepty

Możesz ukryć leki, które zostały i zostaną przez Ciebie wykupione na podstawie recept papierowych, aby pracownicy opieki zdrowotnej i służby zdrowia nie mogli ich zobaczyć w swoich systemach.

Począwszy od dnia 1 maja 2021 r. recepty papierowe, z kilkoma wyjątkami, rejestrowane są w Narodowym Wykazie Leków przed wydaniem leków. W celu ukrycia informacji o tych zakupach leków musisz ukryć recepty związane z tymi zakupami.  

Kiedy odwiedzasz aptekę

Aby pracownicy apteki mogli wydać Ci leki, muszą oni w każdym przypadku mieć dostęp do Twoich recept i wykupionych leków, potrzebują oni jednak Twojej zgody, aby móc zobaczyć przyczynę leczenia na recepcie.

Możesz ukryć przyczynę leczenia

Możesz ukryć informację o przyczynie leczenia znajdującą się na recepcie. Jeśli pracownik apteki stwierdzi, że musi uzyskać informację o przyczynie leczenia w celu wydania leków, musi on uzyskać Twoją dodatkową zgodę.  

Twoja recepta może zawierać zarówno przyczynę leczenia, jak i cel leczenia. Ukryć można jedynie przyczynę leczenia znajdującą się na recepcie. Pracownicy apteki nadal będą mogli uzyskać informację o celu leczenia.

Kiedy prosisz o poradę w kwestii zażywania leku

Jeśli w celu wydania leku i udzielenia porady pracownik apteki będzie chciał zobaczyć Twoje recepty i wykupione leki, musi on uzyskać Twoja zgodę. W przypadku porady nie jest udostępniana informacja o przyczynie leczenia znajdująca się na recepcie.

Jeśli ukryłeś przed pracownikami opieki zdrowotnej i służby zdrowia informacje o danej recepcie i lekach wykupionych na jej podstawie, lub o lekach wykupionych na podstawie recepty papierowej, również ta informacja nie jest udostępniania pracownikowi apteki przy udzielaniu porady. Pracownicy apteki nie mogą zobaczyć faktu ukrycia przez Ciebie informacji znajdującej się w Narodowym Wykazie Leków.  

Możesz skorzystać z Läkemedelskollen

Informacje o swoich receptach i wykupionych lekach możesz uzyskać na różne sposoby: na wydrukach z apteki, w aptekach internetowych i w usłudze cyfrowej Läkemedelskollen. W Läkemedelskollen możesz również ukryć informacje. W dowolnym momencie możesz zadecydować o ponownym udostępnianiu informacji.

W uproszczeniu można powiedzieć, że Läkemedelskollen to okno, przez które można zajrzeć do Narodowego Wykazu Leków. Jeśli jesteś w wieku powyżej 18 lat i posiadasz e-legitymację, możesz dokonywać następujących operacji w Läkemedelskollen:

  • zobaczyć informację o lekach wypisanych na receptach Tobie, Twoim dzieciom w wieku poniżej 13 lat lub Twoim zwierzętom domowym
  • zobaczyć informację o lekach wykupionych w aptece
  • zarządzać i rejestrować upoważnienia na potrzeby spraw w aptece  
  • zobaczyć, jaki czas pozostał do zastosowania rabatu związanego z ochroną przed wysokimi kosztami opieki zdrowotnej
  • pobrać wyciągi informacji na Twój temat zarejestrowanych w rejestrach Narodowy Wykaz Leków i Depozyt Recept Zwierzęta.

Dostęp do usługi Läkemedelskollen możliwy jest przez 1177 portal internetowy Przewodnika po Opiece Zdrowotnej Vårdguiden lub e-urzędu ds. ochrony zdrowia E‑hälsomyndigheten.

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z Läkemedelskollen, możesz skontaktować się z E-hälsomyndigheten i zażądać ukrycia informacji znajdującej się w Narodowym Wykazie Leków. W takim przypadku otrzymasz na adres domowy formularz, który będziesz musiał wypełnić i odesłać do E-hälsomyndigheten. Jeśli chcesz zamówić formularz, prześlij wiadomość e-mail do registrator@ehalsomyndigheten.se. Można do nas również zadzwonić pod numer telefonu 0771-766 200.

Informacje mogą zostać ukryte przed opiekunem prawnym i pełnomocnikiem

Pracownicy opieki zdrowotnej i służby zdrowia uprawnieni do przepisywania leków mogą ukryć informacje dotyczące recept niepełnoletniego pacjenta z powodu objęcia ich poufnością. Następujące informacje mogą być ukryte przed opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem niepełnoletniego pacjenta:

  • recepta i leki wykupione na tę receptę wcześniej i w przyszłości
  • wszystkie leki wykupione na podstawie recept papierowych.

Informacje ukryte przed opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem nie są wykazywane na wydruku z Narodowego Wykazu Leków w aptece, niezależnie od tego, kto chce zobaczyć te informacje. Dotyczy to również równoważnych wydruków w przypadku e-zakupów.

Rejestr dostępu pokazuje, kto widział Twoje informacje

W Läkemedelskollen znajdziesz rejestr dostępu. W rejestrze tym znajdziesz informacje na temat tego, kiedy, dlaczego, w związku z jaką funkcją zawodową i skąd ktoś przeglądał informacje o Twoich receptach i wykupionych lekach.