Vaksinasuunitoistus ruottalaisile jokka oon vaksineerattu kolmasessa massa

Ruottalaiset jokka oon vaksineerauttanheet itteä kolmasessa massa (maissa EU/EES:in ulkopuolela) saattavat saaja vaksinasuunitoistuksen.

Sie piät olla:

  • Kansankirjoila Ruottissa ja.
  • Sulla pittää olla tikitaali preiviloova joka ottaa vasthaan virastopostia.                   

 

Sie piät olla vaksineerattu covid-19 vasten vaksiinila joka oon hyväksytty EU:ssä elikkä vaksiinila joka oon WHO:n listala hätähyväksytyistä vaksiinista.

Sie piät olla saanu viimisen vaksinasuunin sarjassa, kolmasessa maassa. Kolmanen maa oon maat EU/EES:in ulkopuolela ja maat joissako ei ole maholisuutta saaja vaksinasuunitoistuksen, vaikka maa kuuluu EU:n systeehmiin tikitaalile covidtoistuksille.

Sie piät saattaa näyttää itenttiteettitokymenttiä ja orkinaalitokymenttiä niistä vaksinasuunista joitako sie olet saanu ulkomaila.

Sie joka olet 16 vuotta elikkä vanheempi saatat itte hakea vaksinasuunitoistuksen. Huoltaja saattaa vaatia vaksinasuunitoistuksen hänen lapsile jokka oon alle 18 vuotta. Vaksinasuunitoistus lähätethään huoltajan kansankirjaosotheesheen.  

Sinun vaksinasuuni/vaksinasuunit jokka sie olet saanu kolmasessa maassa ei rekistreerata Kansalisessa vaksinasuunirekisterissä Ruottissa.  

Vaksinasuunitoistuksen hakemus tehhään Valtion palvelukeskustalla

Se oon Valtion palvelukeskusta joka tarkistaa tokymentasuunin vaksinasuunile jokka oon tehty kolmasessa maassa.

Jos sie olet vaksineerattu kolmasessa maassa sie saatat hakea vaksinasuunitoistuksen Valtion palvelukeskustalla. Käy jossaki kontturista tässä alla ette hakea:

Stokholmi

Servicekontor, Stockholm Odenplan
Odengatan 54, Stockholm

Täälä sie löyät aukioloaijat ja lissää informasuunia 

Servicekontor, Liljeholmen
Liljeholmsvägen 22, Stockholm

Täälä sie löyät aukioloaijat ja lissää informasuunia

Jööttepori

Servicekontor, Järntorget
Första Långgatan 1, Göteborg

Täälä sie löyät aukioloaijat ja lissää informasuunia

Malmöö

Servicekontor, Malmö City
Kattsundsgatan 7, Malmö

Täälä sie löyät aukioloaijat ja lissää informasuunia

Servicekontor, Malmö Värnhem
Köpcenter Entré, Fredsgatan 21, Malmö

Luulaja

Servicekontor, Luleå
Strand Galleria, Storgatan 33, Luleå

Täälä sie löyät aukioloaijat ja lissää informasuunia

 

Näin sie tehet

Jos sie täytät niitä vaatimuksia joitako mainithaan tässä ylhäälä ja halvaat hakea vaksinasuunitoistuksen, käy jossaki ylhäälä olevissa kontturissa.

Ota matkhaan voimassaolevat id-tokymentit ja orkinaalitokymentit niistä covid-19 vaksinasuunista joitako sie olet saanu. Se jällaa kansa annoksia jokka oon otettu Ruottissa.

Valtion palvelukeskusta vahvistaa sinun itenttiteetin ja tarkistaa tokymentasuunin sinun vaksinasuunile.

Valtion palvelukeskusta lähättää sitten asian E-terhveysvirastolle, joka lisätarkastuksen jälkhiin päättää ette vaksinasuunitoistuksen mennee myöntää. Vaksinasuunitoistus lähätethään sitten sinun tikitaahliin preiviloohvaan.

Hyväksyttyjä lekitimasuunia

Itenttiteettitokymenttiä joitako hyväksythään:

  • Itenttiteettitokymenttiä joitako hyväksythään:

  • Id-kortti jonka Verovirasto oon myöntäny.

  • Ruottalainen passi jossako oon viininpunanen pärmä.

  • Ruottalainen kansalinen id-kortti.

  • Ruottalainen ajokortti.

  • Ruottalainen SIS-merkattu id-kortti myönetty esimerkiksi pankolta, yritykseltä, virastolta elikkä Ruottalaiselta kassapalvelulta.

  • Ruottalainen virkakortti (ilman SIS-merkkiä) jonka valtiolinen virasto oon myöntäny.