Saaja sinun vaksinasuunitoistuksen aputeekistä

Jos sulla ei ole e-lekitimasuunia ja sen takia ei ole maholisuutta ette itte noutaa vaksinasuunitoistuksen taattorilla elikkä telefoonila sie saatat kääntyä aputeekhiin. Sie saatat käyä jossaki Ruottin suunile 1 400 aputeekissä.

Ette saaja vaksinasuunitoistuksen aputeekistä vaaithaan ette:

  • Sie olet vaksineerattu Ruottissa ja oon pitäny mennä vähhiinthääns seittemän päivää jälkhiin sinun viimisen annoksen.

  • Sulla ei ole e-lekitimasuunia.

  • Sie saatat lekitimeerata itteä hyväksytyllä lekitimasuunila: id-kortti Verovirastolta, ruottalainen passi jossako oon viininpunanen pärmä, ruottalainen kansalinen id-kortti, ruottalainen ajokortti, ruottalainen SIS-merkattu id-kortti jonka esimerkiksi pankko, yritys, virasto elikkä Ruottalainen kassapalvelu ja ruottalainen virkakortti (ilman SIS-merkkiä) jonka valtiolinen virasto oon myöntäny.

  • Sulla oon ruottalainen henkilönumero elikkä imyniteettinumero.

Palvelu aputeekissä oon tarkotettu sulle jollako ei ole muita maholisuuksia saaja ulos sinun vaksinasuunitoistusta. Jos sulla oon e-lekitimasuuni met pyyämä sinua nouthaan sinun vaksinasuunitoistuksen tikitaalisti www.covidbevis.se .