Oleks saanu sinun vaksinasuunin rekistreeratuksi varanumerolla?

Jos sinua oon vaksineerattu Ruottissa, mutta sulla ei ole henkilönumeroa elikkä yhtheensovitusnumeroa, sinun vaksinasuuni oon rekistreerattu niin sanotulla varanumerolla. Sie saatat saaja vaksinasuunitoistuksen ottamalla yhtheyttä hoijon kansa.

Sie otat yhtheyttä hoijon kansa siinä rekiuunissa jossako sie olet vaksineerattu. Sie löyät kontaktitietoja 1177.se. Sielä oon informasuunia kunka sie tehet justhiins sinun rekiuunissa.

Vaatimukset oon:

  • Sinua oon vaksineerattu covid-19 vasten Ruottissa ja vaksinasuunit pitävät olla hoijon päiväkirjassa.

  • Sie olet saanu sinun vaksinasuuniannokset rekistreeratuiksi varanumerolla.

  • Sie piät vaatia vaksinasuunitoistuksen hoijolta siinä rekiuunissa jossako sinua oon vaksineerattu. Jos sie olet ottanu annokset eri rekiuunissa, sie piät ottaa yhtheyttä sen rekiuunin kansa jossako sie olet ottanu viimisen annoksen.

  • Sie piät ilmottaa osotheen johonka vaksinasuunitoistuksen lähätethään rekomenteerattuna preivinä. Sie tarttet noutaa ulos preivin henkilökohtasesti ja saattaa lekitimeerata ittesti PostNord:in hyväksytyllä lekitimasuunila. Postnord – Hyväksyttyjä lekitimasuunia.

  • Sie saatat tilata vaksinasuunitoistuksen tällä laila jos ylhäälä mainitut vaatimukset oon täytetty.   

  • Jos sie olet 16 vuotta elikkä vanheempi sie saatat tilata toistuksen itte.  

  • Huoltaja saattaa vaatia ulos vaksinasuunitoistuksen hänen lapsile, jos lapsi oon nuorempi ko 18 vuotta.