Näin sie tehet jos covidtoistuksesta puuttuu annoksia

Niitä saattaa olla useampia syitä siiheen ette sie et näe kaikkia sinun annoksia. Näin sie piät nähhä jos jotaki annosta fatastuu sinun covidtoistuksessa.

Huomioitte ette vaksinasuunitoistusta EI päivitettä automaattisesti annosmäärälä ko se oon sinun tikitaalissa preiviloovassa (esimerkiksi Kivra, Billo elikkä Minun virastoposti/ myndighetspost). Sie piät näyttää uuen toistuksen, joka kerta ko sie olet ottanu uuen annoksen.

Ko informasuuni sinun vaksinasuunista näkkyy covidtoistuksessa siinä seisoo joko:

”Annos 1 yhdestä" elikkä

”Annos 2 kahesta” elikkä

"Annos 3 kolmesta” elikkä

"Annos 4 neljästä" elikkä

"Annos 5 viidestä"

Jos sinun annokset ei ole oikein:

1. Tarkista ette oon menny vähhiinthääns seittemän päivää siittä ko sinua vaksineerathiin.

2. Noua uuusi toistus: Covidbevis.se jos oon menny vuorokausi jälkhiin ko sie viimisthääns tehit sen.  

3. Oikasuja systeemissä tapahtuu koko aijan – oota mielelhääns jonku päivän lissää ja yritä uuesti, jos sie kaipaat annoksia sinun covidtoistuksessa.

4. Jos sie olet pruuanu ylhääläolevaa askelta ja kuitenki näet sammaa toistusta sie saatat kansa pruuata käyttää muuta laitetta, pruuaa taattorilla jos sie ennen pruuasit telefoonila elikkä toisinpäin- (Se vanhaa toistus saattaa olla jäljelä laitheessa.)

5. Jos sie olet ottanu ulos vaksinasuunitoistuksen sinun ensimäisen annoksen jälkhiin ja saanu sen lähätetyksi sinun tikitaahliin preiviloohvaan, sie piät noutaa uuen vaksinasuunitoistuksen: Covidbevis.se sinun toisen annoksen jälkhiin. Vaksinasuunitoistusta ei aijantasotetta automaattisesti ko se oon sinun tikitaalissa preiviloovassa (esimerkiksi Kivra, e-Boks, Billo elikkä Minun virastoposti/ myndighetspost).

6. Jos sie olet seuranu kaikkia ylhääläolevia askelheita ja sinun covidtoistus vieläki oon väärin ja sie meinaat ulos reisaahmaan hetin, meilaa meän asiakaspalvelhuun: covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Ilmota nimi, telefooninumero, vaksinasuunitaatumi ja missä rekiuunissa sinua vaksineerathiin.

Niitä saattaa olla useampia syitä ette sie et näe kaikkia sinun annoksia

Tavalisiin syy ette annoksia uupuu oon ette tietoja ei ole keritty viä yli hojonantajalta Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin, jostako tietoja nouethaan vaksinasuunitoistuksheen. Se pittää ottaa maksimaalisti seittemän päivää ennen ko vaksiiniannokset oon ilmotettun sisäle Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.

Rekiuunit oon vastuuliset ette rekistreerata vaksinasuunit Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin, jostako informasuuni nouethaan vaksinasuunitoistuksheen. Itte kuki rekiuuni palkkaa sitten monta eri vaksinatööriä.

Jos oon menny enämpi ko seittemän päivää ja annosta vieläki uupuu sinun covidtoistuksessa, ota yhtheyttä E-terhveysviraston asiakaspalvelun kansa: covidbevis@ehalsomyndigheten.se

Jos jotaki oon menny väärin ko sinun vaksinasuunia rekistreerathiin niin met ohjaama sinua kunka sie saatat saaja apua sinun rekiuunissa.