Näin sie luet sinun vaksinasuunitoistuksen

Onkos sulla vaksinasuunitoistus ja halvaat tietää lissää mitä informasuuni tarkottaa? Silloin sie satat ottaa ossaa tästä ophaasta, joka selostaa mitä toistus sisältää ja mitä net eri osat tarkottavat.

En beskrivning av ett vaccinationsbevis, förklaringen ligger i text under.

Vaksinasuunitoistut sisältää seuraavaa informasuunia

1. Sukunimi ja etunimi

Sinun täyelinen nimi.  

2. Syntymätaatumi

Sinun syntymätaatumi.

3. Ynikki id sertifikaatile

Jokhaisella covidtoistuksella oon ynikki itenttiteettinumero. Esimerkkikuvassa ylhäälä itenttiteettinumero oon korvattu x:älä.

4. Maa jossako vaksinasuuni oon myönetty  

Tässä seisoo missä maassa sinua oon vaksineerattu.  

5. Määrä sarjassa vaksinasuunia/annoksia ja totali määrä annoksia sarjassa

Tässä seisoo jos sie olet ottanu annos 1 yhdestä, annos 2 kahesta, annos 3 kolmesta, annos 4 neljästä elikkä annos 5 viidestä. Kaks viikkoa sinun toisen annoksen jälkhiin sinua räknäthään vaksineeratuksi.

6. Saihraus elikkä tartunta-aine  

Tässä seisoo covid-19.

7. Vaksiinin nimi

Tässä seisoo minkä vaksiinin sie olet saanu.  

8. Vaksiini/profylaksi

Tämä näyttää ette sie olet saanu vaksiinin covid-19 vasten (”Covid 19 Vaccine”).

9. Omistaja hyväksytylle myynile elikkä vaksiinin valmistaja  

Tässä tullee esile mikä yritys oon valmistannu vaksiinin.

10. Taatumi viimi vaksiinile

Tässä seisoo taatumi sinun viimiselle vaksinasuuniannokselle. HUOM ette siinä ei piä seisoa ko YKS taatumi, viimisen annoksen taatumi.

11.This certificate is not a travel document/Tämä toistus ei ole reisutokymentti

Tämä sanamuoto tarkottaa vain selventämistä ette toistusta ei mene verrata passin, ajokortin, id-tokymentin elikkä piljetin kansa ette reisata. Toistusta saattaa ja pittää käyttää reisuissa EU:ssä ja muissa eurooppalaisissa maissa jokka hyväksyvät EU:n tikitaalia covidtoistuksia, esimerkiksi Norja, Sveitsi, Iislanti ja Lichtensteini.