Jos sulla ei ole e-lekitimasuunia ja/elikkä kansankirjaosotetta

Jos sulla ei ole e-lekitimasuunia sie saatat käyä jossaki Ruottin suunile 1 400 aputeekissä jokka saattavat auttaa vaksinasuunitoistuksen kansa. Sie saatat kansa tilata sinun vaksinasuunitoistuksen kirjottamalla ulos, täyttämällä ja postaamalla planketin. Jos sulla oon e-lekitimasuuni ja saatavuus taattorhiin met pyyämä sinua käyttämhään palvelua www.covidbevis.se

Sulle jollako ei ole e-lekitimasuunia mutta jollako oon kansankirjaosote

Sie saatat tilata sinun covidtoistuksen kirjottamalla ulos, täyttämällä ja postaamalla planketin ”Vaksinasuunitoistuksen tillaus/Ordering a vaccinations certificate”. Toistus lähätethään sinun kansankirjaosotheesheen. Jos planketti oon täytetty oikein ja annokset oon rekistreeratut, se ottaa korkeinthaans kaks viikkoa ette saaja vaksinasuunitoistuksen.

Jos sulla oon e-lekitimasuuni ja saatavuus taattorhiin, syrffiplathaan elikkä mupilitelefooni met pyyämä sinua käyttämhään palvelua www.covidbevis.se. Ole hyvä ja huomaa ette niin sanottuja varanumeroja ei mene käyttää.

Sulle jollako ei ole kansankirjaosotetta

Jos  sulla oon yhtheensovitusnumero ja sinun vaksinasuunit oon rekistreeratut Kansalisessa vaksinasuunirekisterissa sie saatat vaatia ulos vaksinasuunitoistuksen kirjottamalla ulos, täyttämällä ja postaamalla planketin ”Vaksinasuunitillaus sulle jollako ei ole kansankirjaosotetta/ "Ordering a vaccination certificate – if you do not have a registered address in Sweden".

Jos sulla ei ole kansankirjaosotetta, sie täytät sen siihaan sen osotheen johonka sie halvaat ette toistus lähätethään. E-terhveysvirasto lähättää toistuksen rekomenteerattuna preivinä asiahenkilölle. Sie saat ilmotuksen koska sie saatat nouta toistuksen asiahenkilön tykönä. Ole hyvä ja huomaa ette niin sanottuja varanumeroja ei mene käyttää.

Tehe näin ko sie käytät plankettia

  1. Kirjota ulos se aktyelli planketti (katto ylhäälä ja ”Relateerattua informasuunia” ja täytä se. Muista kirjottaa alle planketti.
  2. Pane planketti kuerthiin ja postaa se meile.

 Covidbevis

E-hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

(Muista ette sie et saata meilata plankettiä elikkä tietoja sinun vaksinasuunista. Planketin häätyy lähättää postin kautta meile.)

  1. Met vaaima ulos tiot Kansalisesta vaksinasuunirekisteristä ja lähätämmä sitten sinun covidtoistuksen paperilla sinun kansankirjaosotheesheen, jos sulla oon semmosta.  

Jos sulla ei ole kansankirjaosotetta, sie saat sinun vaksinasuunitoistuksen lähätettynä rekomenteerattuna preivinä siiheen osotheesheen jonka sie olet ilmottannu siinä erityisessä planketissa tätä asiata varten.

Sulle joka olet luotettu henkilö ja piät tilata covidtoistuksen sinun päähenkilölle

Päähenkilö pittää jos oon maholista itte kirjottaa alle hänen nimikirjotuksella.

Päähenkilön luotettu henkilö saapii kirjottaa alle tokymentin jos päähenkilö ei saata kirjottaa hänen ommaa nimikirjotusta.

Postaa sitten planketti E-terhveysvirasthoon, yhessä rekisteriotheen kopion kansa, joka vahvistaa ette sie olet luotettu henkilö henkilölle.