Jos sinua oon vaksineerattu muussa maassa ko Ruottissa

Jos sinua oon vaksineerattu Ruottin ulkopuolela niitä oon eri menettelytapoja ette saaja vaksinasuunitoistuksen.

Jos sinua oon vaksineerattu EU/EES:issä

Jos sie olet saanu yhen elikkä usean vaksiiniannoksen yhessä maassa EU/EES:issä sie piät ensi siassa tutkia jos sie saatat saaja hyväksytyn vaksinasuunitoistuksen siittä maasta.  

Jos se jostaki syystä ei mene niin sie saatat kääntyä Valtion palvelukeskusthaan. Sielä sie saatat näyttää itenttiteettitokymentit ja orkinaalitokymentit niistä vaksinasuunista joitako sie olet saanu ulkomaila ja hakea ruottalaista vaksinasuunitoistusta.

Sie piät olla kansankirjoila Ruottissa ja olla sulla pittää olla tikitaali preiviloova joka ottaa vasthaan virastopostia.

Vaksinasuunit otettu muissa maissa ei rekistreerata Kansalisessa vaksinasuunirekisterissä.

Jos sinua oon vaksineerattu EU/EES:in ulkopuolela?

Jos sinua oon vaksineerattu maassa EU/EES:in ulkopuolela sie saatat kääntyä yhtheen Valtion valithuun palvelukontturhiin. Net tarkistavat tokymentasuunia vaksinasuunile jokka oon tehty kolmasessa maassa.

Muista ette niitä oon usseita ehtoja jokka pitävät olla täytettyjä:

  • Sie piät olla vaksineerattu covid-19 vasten vaksiinila joka oon hyväksytty EU:ssä elikkä vaksiinila joka oon WHO:n listala hätähyväksytyistä vaksinasuunista.
  • Sie olet pitäny saaja viimisen vaksinasuunin sarjassa kolmasessa maassa ja pystyä näythään itenttiteettitokymentin ja orkinaalitokymenttiä niistä vaksinasuunista mitä sie olet saanu.
  • Sie piät olla kansankirjoila Ruottissa ja sulla pittää olla tikitaali preiviloova joka ottaa vasthaan virastopostia.  

Sie joka olet 16 vuotta elikkä vanheempi ja jollako oon tikitaali preiviloova, saatat itte hakea vaksinasuunitoistuksen.

Huoltajanna sie saatat vaatia vaksinasuunitoistuksen sinun lapsile jokka oon alle 18 vuotta. Vaksinasuunitositus lähätethään sinun kansankirjaosotheesheen.

Vaksinasuunit otettu muissa maissa ei rekistreerata Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.

Jos sie olet ottanu ainun entiset vaksinasuuniannokset muussa maassa ja tulet ottamhaan sinun ensi annoksen Ruottissa

Jos sinua oon vaksineerattu muussa maassa ja jos piät ottaa lisäannoksen sinua suositelhaan ottamhaan sen Ruottissa.

  • Ota matkhaan ja näytä kaikki tokymentasuunit sinun entisistä vaksinasuunista muusta maasta. Silloin hoijonantaja joka vaksineeraa sinua saattaa arvioija minkä annoksen sie piät saaja ja rekistreerata oikean annoksen päiväkirjasysteehmiin ja Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.
  • Seittemän päivän jälkhiin sie saatat noutaa sinun vaksinasuunitoistuksen osotheelta www.covidbevis.se jos sulla oon ruottalainen henkilönumero ja e-lekitimasuuni.  

Jos sulla ei ole e-lekitimasuunia sie saatat kääntyä aputeekhiin ja saaja apua ette kirjottaa ulos sinun vaksinasuunitoistuksen.

Jos sulla oon yhtheensovitusnumero sie piät vaatia vaksinasuunitoistuksen planketin kautta  "Vaksinasuunitoistuksen tillaus/Beställning av vaccinationsbevis".

Jos sulla ei ole henkilö- elikkä yhtheensovitusnumeroa ja sinun vaksinasuuni oon rekistreerattu varanumerolla sie piät ottaa yhtheyttä hoijonantajan kansa 1177.se kautta.

Jos hoito ei saata ilmottaa sisäle sinun lisäannosta oikeala järjestysnumerolla (annosnumero) sie saatat ottaa yhtheyttä E-terhveysviraston asiakaspalvelun kansa.