Vaksinasuunitoistus ette reisata

Jos sie olet vaksineerattu covid-19:ia vasten sie saatat saaja vaksinasuunitoistuksen. Tässä oon net eri askelheet ennen ko sie saat sinun tikitaalin toistuksen sinun mupihliin, taattorhiin elikkä syrffiplathaan.

  1. Ota vaksiini. Seittemän päivän sisäle vaksinasuuni ilmotethaan Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin. 
  2. Lokkaa sisäle e-lekitimasuunila  www.covidbevis.se.
  3. Noua, kirjota ulos elikkä säästä sinun vaksinasuunitoistus. Ko sie olet noutanu toistuksen se lähätethään kansa auttomaattisesti sinun tikitaahliin preiviloohvaan, jos sulla oon semmonen.  Jos sulla ei ole tikitaalia preiviloovaa sie saatat lukea tässä kunka sie laitat semmosen.
  4. Valmis ette käyttää. Muista tutkia mikkä säänöt jällaavat sinun reisupaikale. 

Kunkas pitkhään se mennee ette saaja vaksinasuunitoistuksen?

Se ottaa jonku päivän (korkeinthaans seittemän) vaksineerinkin jälkhiin ennen ko sie saatat noutaa ulos sinun vaksinasuunitoistuksen. Se riippuu siittä ette se joka oon vaksineeranu pittää keritä panheen tiot sisäle Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin. 

Tarttenkos mie olla täysvaksineerattu ette saaja vaksinasuunitoistuksen?

Sie saatat saaja vaksinasuunitoistuksen ko sie olet ottanu yhen vaksiiniannoksen. 

Se ei ole kuitenkhaan varma ette se riittää yhelä vaksiiniannoksella ette reisata sisäle yhtheen maahaan. Sie olet itte vastuulinen tutkimhaan mikä jällaa sinun reisupaikala. 

Hae ensi siassa informasuunia ulkomaareisuista seuraavasta: Ulkomaadeparttementti/Urikesdepartementet (UD). Ampasaatitten webbipaikassa Sweden Abroad oon informasuunia eri maitten päätöksistä. UD:n appi resklar (UD:s app resklar) tekkee ette oon helpompi pittää vaaria mikä jällaa sinun reisupaikala.

Kunkas pitkhään vaksinasuunitoistus oon voimassa?

Jos sinun toistus oon kirjotettu 1 heinäkuuta- 30 syyskuuta 2021 se oon voimassa 90 päivää.

Jos sinun toistus oon kirjotettu 1 lokakuuta- 31 joulukuuta 2021 se oon voimassa 180 päivää.

Sie saatat koska vain noutaa uuen vaksinasuunitoistuksen osotheela: Covidbevis.se

Täälä sie löyvät lissää kysymyksiä ja vastauksia covidtoistuksista